Samorząd Uczniowski

Przewodniczący: Krzysztof Mąkosa, kl. 8

Zastępca: Zuzanna Kopyt, kl. 3ga

Skarbnik: Wiktoria Sikora, kl. 3ga

Opiekunowie

P. Edyta Wiosna

P. Joanna Ludwińska