Uroczystość nadania imienia szkole i wręczenia sztandaru

W życiu każdego człowieka są chwile niezwykłe, które zapadają na stałe w jego świadomość. Takim doniosłym wydarzeniem dla uczniów, rodziców, grona pedagogicznego i pracowników było nadanie naszej szkole imienia Kornela Makuszyńskiego.
Ta długo oczekiwana przez nas uroczystość odbyła się 17 maja 2010 roku. O godzinie 11. 00 cała społeczność szkolna i zaproszeni goście zgromadzili się w kościele św. Cyryla i Metodego (obecnie kościół pw. Jana Pawła II) na Sadkowie. Podczas mszy świętej odprawionej przez księdza biskupa Stefana Siczka został poświęcony Sztandar Szkoły. Po nabożeństwie sztandar w asyście orkiestry Grandioso wprowadzono na teren szkoły.

Doniosłym momentem części oficjalnej było poświęcenie popiersia i odsłonięcie tablicy pamiątkowej przez Biskupa Stefana Siczka, Wójta Gminy p. Dariusza Rzeczkowskiego i p. Dyrektor Szkoły Jolantę Rzeczkowską.

Kulminacyjnym punktem uroczystości stało się nadanie szkole imienia i przekazanie Sztandaru Szkoły. Wójt Gminy Jedlnia – Letnisko odczytał uchwałę dotycząca nadania szkole imienia Kornela Makuszyńskiego i przekazał akt nadania na ręce p. Dyrektor.
Sztandar to symbol nauki, pracy dla dobra naszej ojczyzny. Głównym jego fundatorem jest wójt gminy Jedlnia – Letnisko p. Dariusz Rzeczkowski. Na Sztandarze Szkoły widnieje cytat Kornela Makuszyńskiego: „ Mądrym być to wielka sztuka, ale dobrym jeszcze większa”. Nadszedł moment, na który cała społeczność szkolna czekała z niecierpliwością. Rodzice przekazali sztandar na ręce p. Dyrektor Jolanty Rzeczkowskiej. W tej uroczystej chwili Pani Dyrektor ucałowała sztandar i wręczyła go uczniom. W imieniu uczniów sztandar przyjęli i złożyli ślubowanie: Aleksandra Kosowska, Patrycja Lipiec, Dawid Jakimiuk.

Na zakończenie części oficjalnej p. Dyrektor Jolanta Rzeczkowska poprosiła zaproszonych gości o zabranie głosu.
Pierwszy głos zabrał Wójt Gminy Jedlnia – Letnisko p. Dariusz Rzeczkowski. W swoim wystąpieniu odniósł się do postaci Patrona oraz wyraził swoje przekonanie, że motto znajdujące się na Sztandarze Szkoły stanie się wskazówką do działania dla uczniów i nauczycieli tej szkoły.
W imieniu Wicemarszałka Województwa Mazowieckiego wygłosiła przemówienie asystentka Marszałka p. Marta Michalska, życząc, aby każdy dzień był tak odświętny jak dzisiejszy.
Mazowiecki Kurator Oświaty p. Karol Semik zabierając głos podkreślił doniosłość chwili, wyrażając jednocześnie nadzieję, iż dobro i optymizm wyzierające z twórczości i życia Patrona staną się udziałem całej społeczności szkolnej.
W dalszej kolejności wystąpili: Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego p. Bogusław Ferensztajn, Wicestarosta Powiatu Radomskiego Krzysztof Górak, były kierownik szkoły w Natolinie p. Stanisław Ośko.

Po wystąpieniu ostatniego z mówców nastąpiło wyprowadzenie Sztandaru i rozpoczęła się część artystyczna. Głównym przesłaniem zaprezentowanego montażu słowno – muzycznego „ Pisarz ze słońcem w herbie” było przybliżenie sylwetki oraz dorobku patrona. Młodzi artyści pragnęli, aby wyznawane przez niego ideały – radość życia , dobroć , uczciwość trafiły do serc widzów. Oprawa muzyczna, ciekawa choreografia, piękne stroje dodawały splendoru przedstawieniu. Młodzi adepci sztuki dołożyli wszelkich starań, aby nasza uroczystość zapadła w pamięci i sercach wszystkich uczestników.

Na zakończenie dyrektor szkoły podziękował przybyłym gościom oraz całej społeczności szkolnej i zaprosił na okolicznościowy poczęstunek.
Nadanie imienia szkole było pięknym świętem, które zapamiętamy na długo. Pragniemy, aby słowa patrona „ Mądrym być to wielka sztuka, ale dobrym – jeszcze większa” towarzyszyły nam przez całe życie.