Są takie święta, raz do roku, co budzą życie, budzą czas… – takie motto towarzyszyło uczestnikom
dzisiejszego Apelu Wielkanocnego.

Z okazji zbliżających się Świąt uczniowie przygotowali krótką refleksję na temat męki, śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa. Chwile zatrzymania się i zadumy wzmocniły pieśni w wykonaniu szkolnego chóru.
Na koniec zostały złożone życzenia, aby Zmartwychwstały Chrystus udzielił wszystkim łaski silnej wiary, niezłomnej nadziei i gorącej miłości.