Nauczyciele

Dyrekcja: mgr Leszek Pożyczka – dyrektor

                 mgr Beata Baryłka – z-ca dyrektora

Nauczanie przedszkolne
mgr Joanna Królicka
mgr Ewa Wikalińska
Nauczanie wczesnoszkolne
mgr Agnieszka Chrzanowska
mgr Justyna Fliszkiewicz
mgr Anna Kozik
mgr Ewa Mąkosa
mgr Anna Suchowska
mgr Paulina Szwarc-Szczepanik
mgr Monika Wilczyńska
Język polski

mgr Beata Baryłka

mgr Małgorzata Gawor

mgr Dorota Nowak-Trzaskoma

mgr Małgorzata Rochowska

mgr Edyta Wiosna

Matematyka

mgr Kamila Rozwadowska

mgr Bożena Seweryn

mgr Agnieszka Tkaczyk-Żylińska

Język angielski

mgr Ewa Jarzyńska

mgr Marzena Kamińska

mgr Klaudia Kasprzak

Języka niemiecki

mgr Katarzyna Iwańska

Historia

mgr Beata Baryłka

mgr Maria Trzos

Biologia

mgr Izabella Tabor

mgr Leszek Pożyczka

WOS

mgr Maria Trzos

Geografia

mgr Ewa Fundowicz

Przyroda

mgr Ewa Fundowicz

Fizyka

mgr Agnieszka Tkaczyk-Żylińska

Chemia

mgr Izabella Tabor

Plastyka

mgr Małgorzata Szpak

Wychowanie Fizyczne

mgr Agnieszka Bińkowska

mgr Katarzyna Kalisiak

mgr Krzysztof Malczewski

Informatyka

mgr Marzena Kamińska

mgr Iwona Syta

Zajęcia artystyczne

mgr Małgorzata Marglewska

mgr Małgorzata Szpak

Muzyka

mgr Małgorzata Marglewska

mgr Małgorzata Szpak

Religia

mgr Agnieszka Chrzanowska

mgr Iwona Chrząstowska

ks. Dariusz Olender

EDB

Agnieszka Tkaczyk – Żylińska

WDŻ

mgr Iwona Chrząstowska

mgr Agnieszka Tkaczyk-Żylińska

Świetlica

mgr Agnieszka Chrzanowska/ Beata Krawczyk

mgr Lucyna Kapusta

mgr Edyta Mąkosa

 Pedagog

mgr Wioletta Trojanowska

Psycholog

mgr Henryka Wiech