Dyrekcja: mgr Tomasz Bernat – dyrektor

                 mgr Marzena Kamińska – z-ca dyrektora

Nauczanie przedszkolne

mgr Monika Wilczyńska
Nauczanie wczesnoszkolne
mgr Justyna Fliszkiewicz
mgr Ewa Wikalińska
mgr Ewa Mąkosa
mgr Beata Baryłka
mgr Paulina Szwarc-Szczepanik
mgr Joanna Królicka
Język polski

mgr Małgorzata Gawor

mgr Dorota Nowak-Trzaskoma

mgr Małgorzata Rochowska

mgr Edyta Wiosna

Matematyka

mgr Kamila Rozwadowska

mgr Izabella Tabor

mgr Agnieszka Tkaczyk-Żylińska

Język angielski

mgr Ewa Jarzyńska

mgr Marzena Kamińska

mgr Klaudia Kasprzak

Języka niemiecki

mgr Katarzyna Iwańska

Historia

mgr Maria Trzos

Biologia

mgr Izabella Tabor

 

WOS

mgr Maria Trzos

Geografia

mgr Ewa Fundowicz

Przyroda

mgr Ewa Fundowicz

Fizyka

mgr Agnieszka Tkaczyk-Żylińska

Chemia

mgr Iwona Syta

Plastyka

mgr Małgorzata Szpak

Wychowanie Fizyczne

mgr Agnieszka Bińkowska

mgr Katarzyna Kalisiak

mgr Krzysztof Malczewski

Informatyka

mgr Katarzyna Iwańska

mgr Iwona Syta

Zajęcia artystyczne

mgr Małgorzata Marglewska

mgr Małgorzata Szpak

Muzyka

mgr Małgorzata Marglewska

mgr Małgorzata Szpak

Religia

mgr Agnieszka Chrzanowska

mgr Iwona Chrząstowska

ks. Dariusz Olender

EDB

Agnieszka Tkaczyk – Żylińska

WDŻ

mgr Iwona Chrząstowska

mgr Agnieszka Tkaczyk-Żylińska

Świetlica

mgr Agnieszka Chrzanowska

mgr Anna Błaszko

mgr Edyta Mąkosa

 Pedagog

mgr Wioletta Trojanowska

Psycholog

mgr Henryka Wiech