Rekrutacja do oddziału przedszkolnego

Znajdziesz tu wszystkie informacje dotyczące rekrutacji dziecka do oddziału przedszkolnego w naszej szkole. 

Podstawy prawne rekrutacji

Poniżej zamieszczamy zarządzenie Burmistrza Jedlni-Letniska dotyczące harmonogramu rekrutacji oraz Uchwałę Rady Gminy zawierającą kryteria rekrutacyjne.

Zarządzenie Burmistrza z 23 stycznia 2024...

Zarządzenie NR 5/2024 Burmistrza Jedlni-Letniska z dnia 23 tycznia 2024 r. w sprawie w harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Jedlnię-Letnisko na rok szkolny 2024/2025

Uchwała Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z 26 lutego 2020 ...

Uchwała nr XXIII/141/2020 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia kryteriów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jedlnia-Letnisko, dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium. 

Drogi Rodzicu

Startujemy

Zapisanie dziecka do oddziału przedszkolnego to poważna sprawa. Cieszymy się, że nasza szkoła spełnia oczekiwania i jest brana pod uwagę przy rekrutacji. 

Na początku

Jeżeli Twoje dziecko uczęszcza obecnie do oddziału przedszkolnego w naszej szkole jako pięciolatek i chcesz, aby w przyszłym roku także uczęszczało do oddziału przedszkolnego, pobierz i uzupełnij deklarację o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego. Do szkoły musi ona być dostarczono w dniach od 28 lutego 2024 roku do 8 marca 2024 roku.

Pierwszy krok

Pobierz wniosek, przeczytaj i uzupełnij

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego.

Po jego pobraniu uważnie wypełnij drukowanymi literami, a następnie pobierz stosowane załączniki. 

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami przynieść do sekretariatu szkoły w dniach od 11 do 22 marca 2024 roku.

Załączniki

Jeżeli uważasz, że jakiś załącznik jest Ci potrzebny – pobierz go i uzupełnij. 

Do niektórych kryteriów potrzebne są kopie dokumentów, a nie oświadczenia. Bądź uważny przy składaniu wniosku, aby nie popełnić błędu.

Jeżeli w Twojej rodzinie wychowuje się nie mniej niż troje dzieci możesz złożyć oświadczenie o wielodzietności rodziny.  Możesz go też złożyć jeżeli w przeszłości wychowywało się troje dzieci, a obecnie jest mniej.

Jeżeli Twoje dziecko ma orzeczenie o niepełnosprawności dostarcz jego kopię razem z wnioskiem.

Jeżeli jedno z rodziców kandydata posiada orzeczenie o niepełnosprawności dostarcz jego kopię razem z wnioskiem.

Jeżeli rodzice kandydata posiadają orzeczenie o niepełnosprawności dostarcz ich kopie wraz z wnioskiem. 

Jeżeli rodzeństwo kandydata posiada orzeczenie o niepełnosprawności, razem z wnioskiem dostarcz jego kopię.

Jeżeli wychowujesz kandydata samotnie wypełnij oświadczenie o samotnym wychowywaniu.

Jeżeli kandydat jest objęty pieczą zastępczą razem z wnioskiem dostarcz kopię niezbędnych dokumentów.

Jeżeli rodzice kandydata pracują zawodowo, prowadzą działalność zawodową lub prowadzą gospodarstwo rolne do wniosku należy dołączyć oświadczenie o pracy zawodowej.

Jeżeli rodzice kandydata mieszkają na terenie Gminy Jedlnia-Letnisko i rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym właściwym dla tej gminy do wniosku należy dołączyć oświadczenie o rozliczaniu podatku w Gminie Jedlnia-Letnisko.

Jeżeli kandydat mieszka w odległości nieprzekraczającej 3 km od szkoły do wniosku należy dołączyć oświadczenie o zamieszkiwaniu.

Jeżeli rodzina kandydata  jest objęta nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny do wniosku należy dołączyć kopie odpowiednich dokumentów. 

Czekamy na twój wniosek

Jeżeli masz jakiekolwiek kłopoty w pobraniu, uzupełnieniu lub wydrukowaniu skontaktuj się z sekretariatem szkoły. Z chęcią pomożemy.

Wniosek należy  dostarczyć w dniach od 11 do 22 marca 2024 roku.

Pamiętaj, aby 8 kwietnia sprawdzić w szkole, czy Twoje dziecko zostało zakwalifikowane do oddziału przedszkolnego.

Jeżeli tak, to od 8 do 16 kwietnia 2024 roku, musisz potwierdzić wolę uczęszczania za pomocą druku znajdującego się poniżej.

Potwierdzenie woli uczęszczania do oddziału przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Natolinie.

© 2024 Movely. All Rights Reserved.