Jubileusz 100- lecie Szkoły w Natolinie

21 maja 2012 roku

W poniedziałek 21 maja 2012 roku Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Kornela Makuszyńskiego w Natolinie obchodził jubileusz 100-lecia istnienia.
Uroczystości rozpoczęły się mszą w Kościele Parafialnym pod wezwaniem Błogosławionego Jana Pawła II w Sadkowie, którą celebrował J. E. ks. Bp. Adam Odzimek, podczas której uczniowie Gimnazjum w Natolinie przyjęli sakrament bierzmowania.
Dalsza część uroczystości miała miejsce w budynku szkoły, gdzie zaproszeni goście wzięli udział w uroczystej akademii. Część oficjalna została otwarta wystąpieniem dyrektor szkoły Jolanty Rzeczkowskiej, która podziękowała gościom za przybycie i przypomniała historię szkoły. Nie mogło zabraknąć i przemówienia Piotra Leśnowolskiego, wójta gminy Jedlnia-Letnisko, który zapewnił, że Gmina zawsze będzie wspierała tę placówkę oświatową i życzył szkole samych sukcesów. Do zebranych na uroczystości swoje słowa skierował również były wójt gminy – inicjator projektu budowy nowego, pięknego kompleksu Szkoły w Natolinie, Dariusz Rzeczkowski.

Wśród wielu zaproszonych gości m.in. byli: Zbigniew Kuźmiuk – poseł na sejm RP, Waldemar Trelka – Wicestarosta Powiatu Radomskiego, Przewodniczący Rady Gminy Jedlnia-Letnisko Jerzy Chrzanowski, radni – Tadeusz Kuropieska, Renata Pasek, Robert Borkowski, Krzysztof Wrochna, Maciej Frączek, Waldemar Lewandowski, Bogdan Sikora,Skarbnik Gminy – Krystyna Dadej, Sekretarz Gminy – Maria Drózd, Z-ca SkarbnikaGminy Marcin Narożnik, Janusz Popławski – Prezes Zarządu Okręgu Radomskiego Związku Polskich Artystów Plastyków, uczniowie, absolwenci, pedagodzy, przedstawiciele Rady Rodziców i mieszkańcy.

Szkoła otrzymała wyróżnienie w postaci okolicznościowego medalu „Pro Masovia” przyznanym przez Marszałka Województwa Adama Struzika. W imieniu marszałka medal wręczyła dyrektorce szkoły, Ilona Jaroszek, dyrektor Muzeum Wsi Radomskiej.

Po zakończeniu części oficjalnej zgromadzeni mogli zobaczyć program artystyczny „Dawnych wspomnień czar” przygotowany przez uczniów Zespołu Szkół. Na zakończenie wszyscy goście mogli zwiedzić szkołę. 

monografia