Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców

DPan ariusz Bogatek tel: 602507110 przewodniczący
Pan Paweł Pajączkowski tel: 535767800 sekretarz
Pani Edyta Mąkosa tel: 608442442 skarbnik

Konto Rady Rodziców – 61 1240 3259 1111 0000 2989 4282

20 zł na pierwsze i drugie dziecko

10 zł trzecie i kolejne

Tytułem proszę wpisać: imię i nazwisko dziecka oraz klasę do której uczęszcza.

Regulamin Rady Rodziców