Prezydium Rady Rodziców

Przewodnicząca: p. Bożena Walczak

Sekretarz: p. Paweł Pajączkowski

Skarbnik: p. Edyta Mąkosa

Konto Rady Rodziców – 61 1240 3259 1111 0000 2989 4282

Kwota składki to 50 zł.

Tytułem proszę wpisać: imię i nazwisko dziecka oraz klasę do której uczęszcza.

Regulamin Rady Rodziców