Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Natolinie
26-613 Radom 15
Natolin 59

tel./fax (48) 386 31 51 lub 517 954 734
e-mail: pspnatolin@jedlnia.pl