2022/2023


Przewodniczący: Mikołaj Zieliński kl. 7a

Zastępca: Zuzanna Bińkowska kl. 8a

Sekretarz: Lena Dziadura kl. 7b

Opiekunowie: P. Klaudia Kasprzak P. Kamila Rozwadowska

 


 2021/2022


Przewodniczący: Mateusz Kozik, kl.8c

Zastępca: Zuzanna Bińkowska, kl. 7a

Sekretarz: Aleksander Skrok, kl. 8b

Opiekunowie: P. Klaudia Kasprzak P. Krzysztof Malczewski

Cele Samorządu Uczniowskiego:

►rozwijanie samorządności;

►stwarzanie warunków do wyzwolenia w uczniach aktywności społecznej, samokontroli, samooceny i samodyscypliny;

►rozwijanie postaw prospołecznych, obywatelskich i patriotycznych;

►pielęgnowanie tradycji szkolnych;

►szerzenie znajomości Praw Człowieka, Dziecka, Ucznia;

►organizowanie i zachęcanie uczniów do działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, rozrywkowej oraz naukowej na terenie szkoły;

►uwrażliwienie na potrzeby innych osób;

►wyzwalanie pomysłowości i kreatywności uczniów;

►wyrabianie umiejętności planowania zadań i ich sumiennego wykonywania;

►edukacja ekologiczna i prozdrowotna.

Samorząd uczniowski jest organizacją działającą na rzecz uczniów i zarządzana jest przez nich samych. Tworzą ją wszyscy uczniowie naszej szkoły. Jest to ważny organ szkoły, który daje uczniom realną możliwość uczestnictwa w jej życiu i ma wpływ na jej funkcjonowanie. Samorząd jest organizacją demokratyczną. Realizuje on wiele istotnych zadań oraz organizuje ciekawe inicjatywy i imprezy szkolne. Dąży, aby zaangażować w swe działania jak największą liczbę uczniów naszej szkoły. Samorząd chętnie włącza się w akcje charytatywne i jest otwarty na propozycje całej społeczności szkolnej.

W październiku odbyły się już trzy zebrania SU podczas których:

– wyłoniono sekcję organizacyjną, kulturalną, plastyczną, sportową oraz charytatywną;
– ustalono plan pracy na rok szkolny 2021/2022;

– zebrano główne postulaty uczniów dotyczące funkcjonowania szkoły.

Zapraszamy wszystkich uczniów naszej szkoły do aktywnego uczestnictwa w pracach Samorządu Uczniowskiego.

 


2020/2021


Przewodniczący: Mariusz Motyka, kl.8b

Zastępca: Weronika Czarnecka, kl. 8b

Sekretarz: Magdalena Markowska, kl. 8b

Opiekunowie

P. Klaudia Kasprzak

P. Krzysztof Malczewski


Samorząd Uczniowski w Natolinie zaprasza wszystkich uczniów do udziału w konkursie fotograficznym „Piękno Zimy”. Celem konkursu jest rozwijanie umiejętności obserwacji świata oraz rozwijanie pasji fotograficznej. Waszym zadaniem jest wykonanie zdjęcia zimowego. Fotografie mogą przedstawiać krajobraz zimowy, dyscypliny sportowe związane z tą porą roku lub zimowe detale. Interpretację tematu pozostawiamy Waszej wyobraźni. W konkursie uczestniczy każdy uczeń, który dostarczy organizatorowi jedno zdjęcie w formie cyfrowej na adres email:

Prace powinny być opatrzone tytułem: Konkurs fotograficzny „Piękno Zimy” – Imię Nazwisko klasa. Prace należy przesłać do dnia 5 lutego 2021 r. Przewidziane są nagrody rzeczowe oraz dyplomy dla autorów najlepszych prac. Ponadto prace zostaną zaprezentowane na stronie szkoły. Zapraszamy wszystkich do udziału.

Samorząd Uczniowski


2019/2020


Przewodniczący: Łucja Leszczyńska, kl. 8b

Zastępca: Przemysław Sukiennik, kl. 8a

Skarbnik: Piotr Kołacz, kl. 8a

Opiekunowie

P. Klaudia Kasprzak

P. Krzysztof Malczewski


Wybory do Samorządu Uczniowskiego

Samorząd jest organizacją demokratyczną. Każdego roku w naszej szkole odbywają się demokratyczne wybory, w których uczniowie wybierają zarząd samorządu uczniowskiego i opiekunów. Osoby te mają być reprezentantami społeczności uczniowskiej. Szkoła może kształtować nawyk głosowania i promować aktywną postawę obywatelską wśród dzieci i młodzieży. Nawyku podejmowania aktywności wyborczej można uczyć się już w szkole. To pierwsze demokratyczne doświadczenie młodych ludzi w małych społecznościach szkolnych buduje w nich przekonanie, że akt głosowania i ich jednostkowy głos ma znaczenie – przekłada się bowiem na realne zmiany w szkole np. we władzach ich samorządu uczniowskiego.

Wybory do Samorządu Uczniowskiego Publicznej Szkoły Podstawowej w Natolinie odbyły się w poniedziałek, 23 września 2019 roku.

Przewodniczącą Komisji Wyborczej była p. Edyta Wiosna, pozostałymi członkami: Paulina Lewandowska kl. 8 A, Alicja Bogatek kl. 8 A, Olga Marchewka kl. 8 A i Julia Sar kl. 8 A.

Uprawnionych do głosowania było 197 uczniów. Głosowało 181 uczniów.

Ważne głosy – 179, głosy nieważne – 2.

Do Samorządu Szkolnego kandydowali:

– JANIK  JAKUB    KL. VII A

– KOŁACZ  PIOTR   KL. VIII  A

– LESZCZYŃSKA  ŁUCJA  KL. VIII  B

– SUKIENNIK  PRZEMYSŁAW  KL. VIII A

– WITKOWSKI  KAROL  KL. VI A

Przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego Publicznej Szkoły Podstawowej w Natolinie zostaje Łucja Leszczyńska, która zdobyła 35% głosów poparcia głosujących;

Zastępcą przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego Publicznej Szkoły Podstawowej w Natolinie zostaje Przemysław Sukiennik, który zdobył 28% głosów poparcia głosujących;

Skarbnikiem Samorządu Uczniowskiego Publicznej Szkoły Podstawowej w Natolinie zostaje Piotr Kołacz, która zdobył 19% głosów poparcia głosujących.

Wybory opiekuna Samorządu Uczniowskiego Publicznej Szkoły Podstawowej w Natolinie odbyły się w poniedziałek, 23 września 2019 roku.

Przewodniczącą Komisji Wyborczej była p. Edyta Wiosna, pozostałymi członkami: Paulina Lewandowska kl. 8 A, Alicja Bogatek kl. 8 A, Olga Marchewka kl. 8 A i Julia Sar kl. 8 A.

Uprawnionych do głosowania było 197 uczniów. Głosowało 181 uczniów.

Ważne głosy – 179, głosy nieważne – 2.


Debata kandydatów do samorządu szkolnego

W piątek tj. 20 września 2019 roku odbyła się w naszej szkole debata kandydatów do samorządu szkolnego z udziałem dyrekcji, nauczycieli i uczniów. Swój program przedstawiło 5 kandydatów: Łucja Leszczyńska, Przemysław Sukiennik, Karol Witkowski, Piotr Kołacz, Jakub Janik. Odpowiadali oni również na pytania zgromadzonej społeczności szkolnej.

Zapraszamy do oddawania głosów w najbliższy poniedziałek.

 


2018/2019


Przewodniczący: Krzysztof Mąkosa, kl. 8

Zastępca: Zuzanna Kopyt, kl. 3ga

Skarbnik: Wiktoria Sikora, kl. 3ga

Opiekunowie

P. Edyta Wiosna

P. Joanna Ludwińska