Rekrutacja do klasy pierwszej

Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Natolinie

Tu znajdziesz wszystkie informację dotyczące zasad i terminów rekrutacji do klasy pierwszej w roku szkolnym 2024/2025

Spokojnie przeczytaj poniższe informację i zapisz dziecko do naszej szkoły

Kornel Makuszyński zaprasza

W naszej szkole wszystkie dzieci są najważniejsze, najlepsze i mogą rozwijać swoje talenty w miłej i przyjaznej atmosferze.

Korzystając z poniższych plików bez problemów pobierzesz niezbędne druki, które po wydrukowaniu i podpisaniu należy przynieść do sekretariatu szkoły.

Nie masz drukarki, nie możesz pobrać plików, przyjdź do szkoły z chęcią pomożemy.

Poniżej zamieszczamy dokumenty, na podstawie których odbywa się rekrutacja do klas pierwszych. Znajdziesz tutaj zarządzenie Burmistrza Jedlni-Letniska z harmonogramem rekrutacji oraz Uchwałę Rady Gminy z kryteriami rekrutacyjnymi. Prosimy o przestrzeganie wskazanych terminów.

Zarządzenie Burmistrza Jedlni-Letniska

w sprawie harmonogramu rekrutacji do klas pierwszych znajdujących się w szkołach prowadzonych przez Gminę Jedlnię-Letnisko .

Uchwała rady Gminy

w sprawie kryteriów rekrutacyjnych do klas pierwszych

Zgłoszenie dziecka obwodowego

Jeżeli dziecko mieszka w obwodzie naszej szkoły i chcesz go do niej zapisać wystarczy jak w dniach od 28 lutego 2024 roku do 8 marca 2024 roku dostarczysz  do sekretariatu wypełniony druk „zgłoszenia do klasy pierwszej obwodowej publicznej szkoły podstawowej” . 

Wniosek o przyjęcie do szkoły

Jeżeli chcesz zapisać do naszej szkoły dziecko, które nie mieszka w jej obwodzie, wypełnij „Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej…”. Pamiętaj, aby do wniosku dołączyć niezbędne dokumenty, które znajdziesz poniżej. Gdy zgromadzisz wszystkie oświadczenia i zaświadczenie przynieś je do szkoły pomiędzy 11 a 22 marca 2024 roku. 

Załączniki

do wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej...

Jeżeli w Twojej rodzinie wychowuje się nie mniej niż troje dzieci (lub kiedyś wychowywało się przynajmniej troje dzieci) to możesz złożyć oświadczenie o wielodzietności rodziny

Jeżeli Twoje dziecko ma orzeczenie o niepełnosprawności dołącz do wniosku jego kopię.

Jeżeli Rodzic kandydata posiada orzeczenie o niepełnosprawności należy  do wniosku dołączyć jego kopię.

Jeżeli oboje Rodzice kandydata posiadają orzeczenie o niepełnosprawności do wniosku powinni dołączyć kopie posiadanych orzeczeń.

Jeżeli ktoś z rodzeństwa kandydata posiada orzeczenie o niepełnosprawności należy do wniosku dołączyć jego kopię.

Jeżeli Rodzic/opiekun prawny samotnie wychowuje kandydata powinien do wniosku dołączyć oświadczenie o samotnym wychowywaniu kandydata.

Jeżeli kandydat jest objęty pieczą zastępczą do wniosku należy dołączyć dokument poświadczający ten rodzaj pomocy.

Jeżeli kandydat uczęszcza do przedszkola znajdującego się w Gminie Jedlnia-Letnisko lub do oddziału przedszkolnego w naszej szkole do wniosku należy dołączyć oświadczenie i uczęszczaniu do przedszkola lub oddziału przedszkolnego.

Jeżeli rodzeństwo kandydata uczęszcza do naszej szkoły, to do wniosku należy dołączyć oświadczenie o realizacji obowiązku szkolnego w naszej szkole

Jeżeli miejsce zamieszkania osoby sprawującej opiekę nad dzieckiem po zajęciach szkolnych, innej niż rodzice, znajduje się w obwodzie naszej szkoły należy do wniosku dołączyć oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem w obwodzie szkoły.

Jeżeli miejsce pracy rodzica/opiekuna prawnego znajduje się w obwodzie naszej szkoły, do wniosku należy dołączyć oświadczenie o miejscu pracy.

Co dalej?

Po złożeniu wniosku o przyjęcie dziecka do pierwszej klasy, 8 kwietnia 2024 roku powinieneś sprawdzić czy Twoje dziecko zostało zakwalifikowane. Jeżeli zobaczysz jego nazwisko na liście wywieszonej w szkole, to do 16 kwietnia 2024 roku Twoim obowiązkiem jest potwierdzenie woli uczęszczania dziecka do szkoły. Wzór tego druku znajduje się poniżej.

Dziękujemy za wybranie naszej szkoły. Dołożymy wszelkich starań, aby Państwa dziecko rozwijało się w bezpiecznym środowisku na miarę swoich możliwości.

Jeżeli nie udało się zakwalifikować do pierwszej klasy w terminach pierwszej rekrutacji zapraszamy do postępowania uzupełniającego w terminach wskazanych w harmonogramie dostępnym na początku strony.