WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DLA KLAS  0 – III W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

Wychowanie przedszkolne

Lp. Przedmiot Tytuł Autor Wydawnictwo Numer dopuszczenia
1 Wychowanie przedszkolne Dzieciaki w akcji
Karty pracy: (5-6 latki)
Anna Stalmach-Tkacz, Karina Mucha Nowa Era brak
2 Religia

 

Jezus mnie kocha ( 6-latki)

 

Jesteśmy Dziećmi Bożymi
 ( 5-latki)

(red.) ks. S. Łabendowicz Wydawnictwo Diecezji Radomskiej AZ-03-03/2-0

 

AZ-03-01/10-RA-1/11

3 Język angielski English Play Box. Część 3 Rebecca Adlard Nowa Era brak

KLASA I

Lp. Przedmiot Tytuł Autor Wydawnictwo Numer dopuszczenia
1 Edukacja wczesnoszkolna Szkolni Przyjaciele.
 Podręcznik cz. 1- 2
Ewa Schumacher, Irena Zarzycka, Kinga Preibisz – Wala WSiP 813/1/2017
Szkolni Przyjaciele.
 Podręcznik cz. 3-4
813/2/2017
Szkolni Przyjaciele.
 Podręcznik. Matematyka cz. 1
 

Jadwiga Hanisz

 

WSiP 813/1/2017
Szkolni Przyjaciele.
 Podręcznik. Matematyka cz.  2
813/2/2017
Szkolni Przyjaciele.
Ćwiczenia cz. 1-4
  WSiP  
Szkolni Przyjaciele. Matematyka. Ćwiczenia cz. 1 – 2 Marcin Brykczyński WSiP  
2 Język angielski Tiger & Friends 1 Carol Read, Mark Ormerod, Magdalena Kondro Macmillan Education 1051/1/2019
3 Religia Bóg naszym ojcem ks. S. Łabendowicz Wydawnictwo Diecezji Radomskiej AZ-11-01/18-RA-1/20

 KLASA II

Lp. Przedmiot Tytuł Autor Wydawnictwo  
1 Edukacja wczesnoszkolna

 

Szkolni Przyjaciele. Podręcznik
cz. 1 – 2
E. Schumacher, I. Zarzycka; K. Preibisz-Wala WSiP 813/3/2018
Szkolni Przyjaciele. Podręcznik
cz. 3 – 4
E. Schumacher, I. Zarzycka; K. Preibisz-Wala WSiP 813/4/2018
Szkolni Przyjaciele. Podręcznik. Matematyka cz. 1 Jadwiga Hanisz WSiP 813/3/2018
Szkolni Przyjaciele. Podręcznik. Matematyka cz. 2 Jadwiga Hanisz WSiP 813/4/2018
Szkolni Przyjaciele
Ćwiczenia cz. 1 – 4
  WSiP  
Szkolni Przyjaciele. Matematyka. Ćwiczenia cz. 1 – 2   WSiP  
2 Język angielski Tiger & Friends 2 Carol Read, Mark Ormerod, Magdalena Kondro Macmillan Education 1051/2/2020
3 Religia

 

Bóg daje nam swojego Syna -Jezusa

Bóg daje nam swojego Syna -Jezusa

– zeszyt ćwiczeń

ks. S. Łabendowicz Wydawnictwo Diecezji Radomskiej AZ-12-01/18-RA-15/21

 KLASA III

Lp. Przedmiot Tytuł Autor Wydawnictwo  
1

 

 

Edukacja wczesnoszkolna

 

Szkolni Przyjaciele. Podręcznik
cz. 1 – 2
E. Schumacher,
 I. Zarzycka,
K. Preibisz-Wala,
 

WSiP

813/5/2019
Szkolni Przyjaciele. Podręcznik
cz. 3-4
 

E. Schumacher,
 I. Zarzycka,
K. Preibisz-Wala,

WSiP 813/6/2019
Szkolni Przyjaciele. Podręcznik. Matematyka cz. 1

 

J.Hanisz WSiP 813/5/2019
Szkolni Przyjaciele. Podręcznik. Matematyka cz. 2

 

J.Hanisz WSiP 813/6/2019
Szkolni Przyjaciele.
Ćwiczenia

cz. 1 – 4
  WSiP  
Szkolni Przyjaciele. Matematyka,
Ćwiczenia
cz. 1 – 2
  WSiP  
2 Język angielski Tiger & Friends 3 Carol Read, Mark Ormerod, Magdalena Kondro Macmillan Education 1051/3/2020
3 Religia

 

Jezus przychodzi do nas – podręcznik i zeszyt ćwiczeń. ks. S. Łabendowicz Wydawnictwo Diecezji Radomskiej

 

 

 

 

W trakcie procedury

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DLA KLAS IV-VIII OBOWIĄZUJĄCYCH W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W NATOLINIE W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

KLASA IV 

L.p. Przedmiot Tytuł Autor Wydawnictwo Nr dopuszczenia
1. Język polski Nowe słowa na start! 4. Podręcznik i zeszyt ćwiczeń A.    Klimowicz, M. Derlukiewicz Nowa Era 907/1/2017
2. Język angielski English Class A1. Podręcznik i zeszyt ćwiczeń S. Zervas, C. Bright, A. Tkacz Pearson Central Europe 840/1/2017
3. Matematyka Matematyka z plusem 4. Podręcznik i zeszyt ćwiczeń M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpiński, P. Zarzycki Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe 780/1/2017
4. Historia Wczoraj i dziś 4 B. Olszewska, W. Surdyk-Fertsch, G. Wojciechowski Nowa Era 877/1/2020/z1
5. Przyroda Tajemnice przyrody 4. Podręcznik i zeszyt ćwiczeń M. Marko – Worłowska, F. Szlajfer, J. Stawarz Nowa Era 863/2019/z1
6. Muzyka Lekcja muzyki 4 M. Gromek, G. Kilbach

 

Nowa Era 852/1/2017
7. Plastyka Do dzieła! 4 J. Lukas Nowa Era 903/1/2017

 

8. Technika Jak to działa? 4 L. Łabecki, M. Łabecka

 

Nowa Era 295/1/2017
9. Informatyka Teraz bajty IV G. Koba

 

Migra 806/1/2020/z1
10. Religia Jestem chrześcijaninem. Podręcznik i zeszyt ćwiczeń  Red. Ks. S. Łabendowicz Wydawnictwo Diecezji Radomskiej AZ-21-01/10-RA-1/13

KLASA V

L.p. Przedmiot Tytuł Autor Wydawnictwo Nr dopuszczenia
1. Język polski Nowe słowa na start! 5. Podręcznik i zeszyt ćwiczeń A.    Klimowicz, M. Derlukiewicz Nowa Era 907/2/2018
2. Język angielski English Class A1+. Podręcznik i zeszyt ćwiczeń J. Croxford, G. Fruen, A. Tkacz Pearson Central Europe 840/2/2018
3. Matematyka Matematyka z plusem 5. Podręcznik i zeszyt ćwiczeń M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpiński, P. Zarzycki Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe 780/2/2018
4. Historia Wczoraj i dziś 5 G. Wojciechowski

 

Nowa Era 877/2/2018
5. Muzyka Lekcja muzyki 5 M. Gromek, G. Kilbach

 

Nowa Era 852/2/2018
6. Plastyka Do dzieła! 5 J. Lukas, K. Onak

 

Nowa Era 903/2/2018
7. Technika Jak to działa? 5 L. Łabecki, M. Łabecka

 

Nowa Era 295/2/2018
8. Informatyka Teraz bajty V G. Koba

 

Migra 806/2/2021/z1
9. Geografia Planeta Nowa 5. Podręcznik i zeszyt ćwiczeń F. Szlajfer, Z. Zaniewicz, T. Rachwał, R. Malarz Nowa Era 906/1/2018
10. Biologia Puls życia 5 M. Sęktas, J. Stawarz

 

Nowa Era 844/1/2018
11. Religia Bóg poszukuje człowieka. Podręcznik i zeszyt ćwiczeń  Red. Ks. S. Łabendowicz Wydawnictwo Diecezji Radomskiej AZ-21-01/18-RA-2/20

KLASA VI

L.p. Przedmiot Tytuł Autor Wydawnictwo Nr dopuszczenia
1. Język polski Nowe słowa na start! 6. Podręcznik i zeszyt ćwiczeń A. Klimowicz, M. Derlukiewicz Nowa Era 907/3/2019
2. Język angielski English Class A2. Podręcznik i zeszyt ćwiczeń S. Zervas, C. Bright, A. Tkacz Pearson Central Europe 840/3/2019
3. Matematyka Matematyka z plusem 6. Podręcznik i zeszyt ćwiczeń M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpiński, P. Zarzycki Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe 780/3/2019
4. Historia Wczoraj i dziś 6 B. Olszewska, W. Surdyk – Fertsch, G. Wojciechowski Nowa Era 877/3/2019
5. Geografia Planeta Nowa 6 T. Rachwał, R. Malarz, D. Szczypiński Nowa Era
906/2/2019  
6. Biologia Puls życia 6 J. Stawarz

 

Nowa Era 844/2/2019
7. Muzyka Lekcja muzyki 6 M. Gromek, G. Kilbach

 

Nowa Era 852/3/2019
8. Plastyka Do dzieła! 6 J. Lukas, K. Onak

 

Nowa Era 903/3/2018
9. Technika Jak to działa? 6 L. Łabecki, M. Łabecka

 

Nowa Era 295/3/2019
10. Informatyka Teraz bajty VI Grażyna Koba

 

Migra 806/3/2019
11. Religia Jezus Chrystus nas zbawia. Podręcznik i zeszyt ćwiczeń  Red. Ks. S. Łabendowicz Wydawnictwo Diecezji Radomskiej AZ-22-01/18-RA-14/21

KLASA VII

L.p. Przedmiot Tytuł Autor Wydawnictwo Nr dopuszczenia
1. Język polski Nowe słowa na start! 7. Podręcznik i zeszyt ćwiczeń J. Kościerzyńska, J. Ginter, K. Łęka, J. Krzemińska, J. Kostrzewa, N. Bielawska Nowa Era 907/4/2020
2. Język angielski English Class A2+. Podręcznik i zeszyt ćwiczeń B. Hastings, S. McKinlay, A. Tkacz Pearson Central Europe 840/4/2017
3. Matematyka Matematyka z plusem 7. Podręcznik i zeszyt ćwiczeń Z. Bolałek, M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpiński, J. Lech, A. Mysior, K. Zarzycka Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe 780/4/2017
4. Historia Wczoraj i dziś 7 S. Roszak, A. Łaszkiewicz, J. Kłaczkow Nowa Era 877/4/2020/z1
5. Muzyka Lekcja muzyki 7 M. Gromek, G. Kilbach Nowa Era             852/4/2020/z1

 

6. Plastyka Do dzieła! 7 M. Ipczyńska, N. Mrozkowiak Nowa Era 903/4/2020/z1

 

7. Informatyka Teraz bajty VII G. Koba

 

Migra 806/4/2020/z1
8. Fizyka Spotkania z fizyką 7 G. Francuz-Ornat, T. Kulawik, M. Nowotny-Różańska Nowa Era 885/1/2017
9. Chemia Chemia Nowej Ery 7 J. Kulawik, T. Kulawik, M. Litwin

 

Nowa Era 785/1/2017
10. Biologia Puls życia 7.

 

M. Jefimow Nowa Era             844/3/2020/z1
11. Geografia Planeta Nowa 7 R. Malarz, M. Szubert, T. Rachwał

 

Nowa Era 906/3/2019/z1
12. Religia Z Tobą idę przez życie. Podręcznik i zeszyt ćw.  Red. Ks. P. Mąkosa Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej „Gaudium” AZ-3-01/10
13. Język niemiecki  Deutschtour  Fit 7
Podręcznik+ zeszyt ćw.
E. Kościelniak-Walewska Nowa Era 1096/1/2020

KLASA VIII

L.p. Przedmiot Tytuł Autor Wydawnictwo Nr dopuszczenia
1. Język polski Nowe słowa na start! 8. Podręcznik i zeszyt ćwiczeń Joanna Kościerzyńska, Praca  zbiorowa, Katarzyna Łęk, Natalia Bielawska, Monika Iwanowska, Małgorzata Chmiel, Joanna Krzemińska Nowa Era 907/5/2021/z1
2. Język angielski Repetytorium dla szkoły podstawowej. Edycja jednotomowa – POZIOM A2+/B1 (PODRĘCZNIK WIELOLETNI)

+ interaktywny zeszyt ćwiczeń (wydanie jednotomowe)

 

 Arek Tkacz, Angela Bandis, Anita Lewicka, Richard Cowen, Renata Ranus; konsultacja: Anna Pasternak

 

Pearson 1124/2021
3. Matematyka Matematyka z plusem 8. Podręcznik i zeszyt ćwiczeń Z. Bolałek, M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpiński, J. Lech, A. Mysior, K. Zarzycka Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe 780/5/2018
4. Historia Wczoraj i dziś 8 R. Śniegocki, A. Zielińska

 

Nowa Era 877/5/2021/z1
5. Informatyka Teraz bajty VIII G. Koba

 

Migra 806/5/2018
6. Fizyka Spotkania z fizyką 8 G. Francuz-Ornat. T. Kulawik, M. Nowotny-Róźańska Nowa Era 885/2/2018
7. Chemia Chemia Nowej Ery 8 J. Kulawik, T. Kulawik, M. Litwin

 

Nowa Era 785/2/2018
8. Biologia Puls życia 8 A.    Sągin, A. Boczarowski,
M. Sęktas 
Nowa Era 844/4/2021/z1
9. Geografia Planeta Nowa 8 D. Szczypiński, T. Rachwał

 

Nowa Era 906/4/2021/z1
10. Religia Żyję Twoją miłością. Podręcznik i zeszyt ćwiczeń  Red. Ks. P. Mąkosa Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej „Gaudium” AZ-3-01/10
11. Język niemiecki Deutschtour  Fit 8
Podręcznik+ zeszyt ćw.
E. Kościelniak-Walewska Nowa Era 1096/2/2021
12. Wiedza o społeczeństwie Dziś i jutro. Podręcznik dla szkoły podstawowej I. Janicka, A. Janicki, A. Kucia-Maćkowska, T. Maćkowski Nowa Era Trwa procedura dopuszczenia MEN
13. Edukacja dla bezpieczeństwa Żyję i działam bezpiecznie. Podręcznik dla szkoły podstawowej J. Słoma Nowa Era 846/2017