Kalendarz szkoły

Kalendarz szkoły w 2018/2019 roku

1. Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych 3 września 2018r.
2. Spotkania informacyjne z Rodzicami, wybór rad oddziałowych i przedstawicieli Rady Rodziców. 10, 11 września 2018r.
(poniedziałek, wtorek)
wg odrębnych harmonogramów
3. Spotkanie rad oddziałowych wybór przedstawicieli  Rady Rodziców 11 września 2018r.
(wtorek)
wg odrębnych ustaleń
4. Pierwszy poniedziałek miesiąca”   16.00 – 17.00 dyżury wychowawców, nauczycieli, pedagoga szkoły. Zapraszamy wszystkich Rodziców do współpracy. 8 października 2018

3 grudnia  2018

4 marca 2019

1 kwietnia 2019

5. Śródroczne spotkania informacyjne dla rodziców/prawnych opiekunów 7, 8  listopada 2018
(środa, czwartek ) godz.  wg. odrębnych harmonogramów 8, 9 maja  2019(środa, czwartek) godz.  wg. odrębnych harmonogramów
6. Zimowa przerwa świąteczna

Wiosenna przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2018r.

18 – 23 kwietnia 2019r.

7. Zebranie klasyfikacyjne RP za I półrocze klasy 1-3 oraz klasy 4-6 21 stycznia 2019r.(poniedziałek)
8. Zebranie podsumowujące RP za I półrocze 23 stycznia 2019r.(środa) 
9. „Wywiadówka śródroczna

dla rodziców uczniów  klas 1-8

24, 25 stycznia 2019r.   (czwartek,  piątek)
wg. odrębnych harmonogramów
 10 Zabawa karnawałowa dla uczniów klas 0-3, dyskoteka klas 4-8 17 stycznia 2019r. ( czwartek – klasy 4-8)

22 stycznia 2019r. ( wtorek- klasy 1-3)

11. Ferie zimowe 28 stycznia – 10 lutego 2019 r.
12. Zebranie klasyfikacyjne RP dla uczniów

klas 1-3 oraz 4-8

14 czerwca 2019r.(piątek)
13. Zebranie podsumowujące RP 17 czerwca 2019r. (poniedziałek)
14. Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019 dla uczniów klas 1-8 wg. odrębnych ustaleń
15. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych 2  listopada 2018  (piątek)

2 maja 2019 (czwartek)

10. 11, 12 kwietnia 2019r – egzamin gimnazjalny

 15, 16, 17 kwietnia 2019r – egzamin po klasie ósmej

16.  Rok szkolny trwa od 1 września 2018r. do 31 sierpnia 2019r.
17. Pierwsze półrocze trwa od 3 września 2018r. do 10 lutego 2019r.
18. Drugie półrocze trwa od 11 lutego 2019r. do dnia zakończenia zajęć dydaktycznych .
19. Ferie letnie 22czerwca – 31 sierpnia 2019r.