Tytka charytatywna

Szkolne Koło Caritas

zaprasza do włączenia się w akcję Diecezjalnego Caritas w Radomiu. W ramach tej akcji zbieramy środki spożywcze i chemiczne dla osób starszych będących w potrzebie.

Zapraszamy i dziękujemy