Ogólnopolski Konkurs Plastyczny pod hasłem „Karta do bankomatu na 100 lecie PKO BP” rozstrzygnięty.

Dnia 12 lutego  2019 r. Komisja Konkursowa w składzie: Pani Beata Oparcik – przedstawicielka z ramienia PKO BP, Pan Leszek Pożyczka – Dyrektor naszej szkoły, Pani Beata Baryłka – Wicedyrektor Szkoły, Pani Małgorzata Szpak – nauczycielka plastyki, dokonała oceny prac konkursowych, które wpłynęły na Ogólnopolski Konkurs Plastyczny organizowany przez naszą szkołę.
W konkursie wzięło udział  99 uczniów z dziesięciu szkół /razem z naszą szkołą/.
W kategorii kl. I – III oceniono 39 prac, a w kategorii IV – VI – 60 prac uczniów.
Komisja miała trudny wybór, ponieważ prace były ciekawe, kolorowe, wykonane estetycznie i pomysłowo.
Jednak po burzliwej dyskusji wyłoniono laureatów konkursu. Komisja przyznała po trzy miejsca w każdej kategorii oraz kilkanaście wyróżnień.
Konkurs zorganizowany był pod patronatem PKO Banku Polskiego Oddział 2 w Radomiu.
 
 
Dziękujemy wszystkim szkołom, które wzięły udział w naszym konkursie.
Dziękujemy uczniom i ich opiekunom.
Dziękujemy Przedstawicielce PKO BP – Pani Beacie Oparcik  za udział w pracach Komisji Konkursowej
oraz Dyrekcji PKO Banku Polskiego Oddział 2 w Radomiu za sponsorowanie nagród w konkursie.
 
Gratulujemy laureatom konkursu i ich opiekunom.
Życzymy dalszych sukcesów.
 
Nad przygotowaniem konkursu i jego przebiegiem czuwały:
Pani Anna Suchowska, Pani Paulina Szwarc – Szczepanik,
Pani Justyna Fliszkiewicz.