Pierwsza pomoc ratuje życie

Dnia 7 stycznia 2019 w naszej szkole w ramach Edukacji dla bezpieczeństwa uczniowie klasy 8 i klasy 3 ga wzięli udział w zajęciach z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, przeprowadzonych przez profesjonalnych ratowników medycznych- plutonowego Artura Marczykowskiego i plutonowego Sławomira Szatana – pracowników 42 Bazy Lotnictwa Szkolnego w Radomiu.

Celem zajęć było poszerzenie wiedzy i umiejętności uczniów na temat udzielania pierwszej pomocy oraz ukształtowania w nich postawy poszanowania życia ludzkiego w warunkach zagrożenia.

Na początku uczniowie wysłuchali jak istotne są pierwsze chwile w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia oraz jak należy się w takiej sytuacji zachować. Przy okazji uczniowie przypomnieli sobie jak profesjonalnie należy wzywać pomocy oraz jak rzetelnie przekazywać informacje dotyczące nieszczęśliwego wypadku. Następnie pod czujnym okiem ratowników medycznych uczniowie mogli wykorzystać zdobytą wiedzę podczas ćwiczeń z użyciem fantomu oraz specjalistycznego sprzętu AED automatycznego defibrylatora.

Uczniowie z prawdziwym zaangażowaniem przystąpili do zajęć praktycznych motywowani faktem, iż wiedza o tym jak należy nieść pomoc, może uratować czyjeś życie.