Próbny Egzamin Ósmoklasisty

18, 19 i 20 grudnia 2018r. uczniowie klasy 8 naszej szkoły mierzyli się z Próbnym Egzaminem Ósmoklasisty. Język polski i matematyka odbyły się w sali gimnastycznej. Język obcy nowożytny w salach lekcyjnych. Przed tą wielką próbą odwiedził nas Pan Dyrektor- Leszek Pożyczka. Życzył powodzenia oraz wyjaśnił, że ważny jest nie tylko wynik, ale i poznanie procedur przeprowadzania egzaminu. Czekamy teraz na rezultaty!