Organizacja dnia 21.12.2018r.

8:30- 10:30 Klasowe Spotkania Opłatkowe

10:30 Jasełka

Dowozy

6:40 SB, 6:50 R SZ, 6:52 R, 7:00 SK, 7:02 S, 7:07 SG

7:45 SB, 7:50 R SZ, 7:52 R, 8:00 SK, 8:02 S, 8:07 SG

Odwozy

11:30, 12:50, 14:30