„Karawana opowieści” w Natolinie

14 grudnia 2018r. gościł w naszej szkole pan Szymon Góralczyk z „Karawany Opowieści”.
Pan dyrektor Leszek Pożyczka przywitał naszego gościa, jak i radomskich opowiadaczy, którzy odwiedzili naszą szkołę na zaproszenie pana Szymona i zaprosił do spotkania z najmłodszymi uczniami, którzy dali się oczarować opowieściom pana Szymona. Najmłodsi słuchacze chętnie  współuczestniczyli w spotkaniu i z zainteresowaniem włączali się w przygody bohaterów baśniowych.

Pełna relacja ze spotkania w bibliotece.