Rekrutacja do oddziału przedszkolnego

Na podstawie Zarządzenia nr 8/2023 Burmistrza Jedlni – Letniska z dnia 31
stycznia 2023 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz
postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w
szkołach podstawowych oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych
przez Gminę Jedlnię-Letnisko na rok szkolny 2023/2024 przekazujemy harmonogram
i wzory dokumentów, które należy składać w sekretariacie szkoły.

 

HARMONOGRAM

 

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE

 

 Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Składanie potwierdzeń o kontynuowaniu przez dziecko wychowania
przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym

20 lutego 2023 r. –
3 marca 2023 r.

_

2.

Składanie
wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego  wraz z dokumentami potwierdzającymi
spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w
postępowaniu rekrutacyjnym

6 marca 2023 r. –
17 marca 2023 r.

8 maja 2023 r. –
12 maja 2023 r.

3.

Weryfikacja
przez komisje rekrutacyjną wniosków i dokumentów potwierdzających spełnienie
przez kandydata warunków.

20 marca 2023 r. –
27 marca 2023 r.

15 maja 2023 r. –
18 maja 2023 r.

4.

Podanie do
publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów
zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

28 marca 2023 r.

19 maja 2023 r.

5.

Składanie
pisemnych potwierdzeń woli zapisu dziecka zakwalifikowanego do oddziału
przedszkolnego

29 marca 2023 r. –
14 kwietnia 2023 r.

22 maja 2023 r. –
26 maja 2023 r.

6.

Podanie do
publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych

17 kwietnia 2023 r. godz. 14.00

29 maja 2023 r. godz. 14.00

7.

Procedura
odwoławcza

17 kwietnia 2023 r. –
28 kwietnia 2023 r.

29 maja 2023 r. –
6 czerwca 2023 r.