Obiady-ogłoszenie

OGŁOSZENIE

Koszt jednego posiłku od stycznia 2022 r. wynosi 8,00 zł.
Opłata za obiady za miesiąc luty  wynosi

88,00 zł (11 dni żywieniowych)

Proszę o dokonanie wpłaty do dnia 11.02.2022r. w sekretariacie szkoły.

Po tym terminie opłaty nie będą przyjmowane!!!

W przypadku choroby dziecka istnieje możliwość odliczeń za obiad, warunkiem jest zgłoszenie nieobecności telefonicznie:  48-386-31-51, 517954734 lub osobiście w sekretariacie szkoły.

(Obowiązuje zasada dziś – na jutro)