Aktualności 2021/2022

Witamy w zakładce SKO
rok szkolny 2020/2021

Szkolna Kasa Oszczędności działa w naszej szkole od 15 lutego 2013 roku.
Należą do niej uczniowie od 5 do 13 roku życia.
Aktywnie uczestniczymy w programie edukacyjnym dla Szkolnych Kas Oszczędności,
którego celem jest propagowanie systematycznego oszczędzania, przedsiębiorczości,
zapoznanie uczniów z elementami bankowości i umiejętnością zarzadzania osobistymi finansami.
Dla wszystkich członków SKO dostępny jest internetowy serwis.

img

W serwisie SKO dziecko uczy się korzystania z bankowości internetowej pod opieką dorosłych.
16 listopada 2016 roku założyliśmy szkolnego bloga. 
Serdecznie zapraszamy do odwiedzania bloga, głosowania i komentowania naszych wpisów
na stronie: https://www.szkolneblogi.pl/blogi/psp-natolin/
Szkolna Kasa Oszczędności  ma na swoim koncie liczne sukcesy:
nagroda III stopnia – w Etapie Regionalnym Konkursu dla Szkolnych Kas Oszczędności
i Nauczycieli rok szkolny 2016/17; 2018/19 – po 1000 zł ;
nagroda II stopnia – w Etapie Regionalnym Konkursu dla Szkolnych Kas Oszczędności
i Nauczycieli rok szkolny 2017/18; 2019/20 – po 2000 zł;
nagrody w Konkursie SKO Blog Miesiąca – grudzień 2017, styczeń 2019, wrzesień 2019, wrzesień 2020 – w postaci bonów podarunkowych i e-kodów na kwotę 1000 zł.
Opiekunkami SKO w naszej szkole są: pani Agnieszka Chrzanowska i pani Anna Suchowska. Współpraca – pani Justyna Fliszkiewicz