Aktualności 2020/2021 LOP

Szkolne Koło Ligi Ochrony Przyrody


Opiekunki:

Anna Suchowska, Ewa Wikalińska
i Agnieszka Chrzanowska/ Paulina Szwarc-Szczepanik
klasy O-III

Ewa Fundowicz, Izabella Tabor, Agnieszka Tkaczyk – Żylińska klasy IV – VIII