Trwa karnawał, a to okres zabaw i imprez. Po dwóch latach pandemii przyszedł znów czas na bal uczniów ostatnich klas szkoły podstawowej. Już za trzy miesiące będą musieli wykazać się wiedzą z języka polskiego, matematyki i języka obcego. Ale 9 lutego 2023r. o godzinie 16.00 , w czwartkowe popołudnie, stawili się, żeby wziąć udział w balu ósmoklasisty. Wypadli wspaniale!
Już od wejścia gości przywitały piękne dekoracje, dzięki którym ten wieczór stał się jeszcze bardziej wyjątkowy. Tematem przewodnim balu była zima, iskrzyło się i błyszczało wśród błękitu, srebra i bieli. Impreza klasycznie rozpoczęła się, tuż po oficjalny otwarciu balu przez dyrektora szkoły, pana Tomasza Bernata, od uroczystego tańca, jakim był walc odtańczony przez część uczniów z klasy VIIIa , VIIIb i VIIIc, którzy w swych błękitno – białych, eleganckich strojach prezentowali się bajecznie. Później do cudownego walca z filmu „Noce i dni” poproszeni zostali rodzice, dyrektor szkoły, pan Tomasz Bernat i wicedyrektorka pani Marzena Kamińska.
Po malowniczym i zwiewnym walcu, przyszedł czas na nieco bardziej skoczny taniec, jakim jest belgijka. I to ona rozpoczęła prawdziwą zabawę! Dzięki wspaniałemu DJ-owi, którego repertuar muzyczny przypadł do gustu zarówno młodzieży, rodzicom, jak i nauczycielom, parkiet właściwie cały czas był pełen tańczących i uśmiechniętych osób. Rodzice ósmoklasistów wraz z Radą Rodziców zadbali także o pyszne jedzenie oraz napoje. Na wszystkich obecnych czekał suto zastawiony stół i wolny parkiet. Muzyka, taniec, śpiew towarzyszyły nam do późnej nocy.
Zabawa połączyła uczniów, rodziców i nauczycieli. To będzie niezapomniane wydarzenie w życiu szkoły. Nadmienić należy, iż uroczystość zorganizowali rodzice, którzy w tak krótkim czasie podjęli się trudnego wyzwania organizacji tego przedsięwzięcia.
Zaangażowani ogromnie byli także uczniowie i wychowawcy klas ósmych oraz nauczycielki przedmiotów artystycznych – plastyki i muzyki. Ich pomoc w tworzeniu zimowej scenerii jako przewodniego tematu balu oraz układu choreograficznego walca była nieoceniona. Było cudownie!!!
Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli uświetnić nam to doniosłe wydarzenie, m. in. pani Bożenie Walczak, która uszyła piękne spódnice do walca, oraz pani Bińkowskiej, której przepyszny tort zawsze uświetnia bale w naszej szkole.
Ten wieczór na długo pozostanie w pamięci naszych absolwentów.