Aktualności 2021/2022 LOP

Szkolne Koło Ligi Ochrony Przyrody

Rok szkolny 2021/2022


Opiekunki:

Anna Suchowska, Agnieszka Chrzanowska klasy I – III

Ewa Fundowicz, Izabella Tabor –  klasy IV – VII


   

Prelekcja w ramach edukacji z zakresu gospodarki odpadami.  

Dnia 17.09.2021r  członkowie SK LOP z klasy 2 a uczestniczyli w prelekcji pod hasłem „Nowe myślenie dla czystego jutra!”, którą przygotowali i przeprowadzili pracownicy firmy PreZero. Tematem przewodnim prelekcji była gospodarka odpadami.
 Uczniowie poznali zasady prawidłowej segregacji odpadów,  dowiedzieli się
na co można je przetworzyć oraz poznali dobre rady,  jak zmniejszać ilość powstających odpadów. Wspaniale poradzili sobie z rebusami przygotowanymi specjalnie dla nich.
Z zaciekawieniem oglądali prezentację multimedialną jak również z uwagą słuchali pogadanki dotyczącej segregacji odpadów oraz recyklingu.

Na zakończenie zajęć zorganizowano wspólną segregację odpadów. Uczniowie bardzo chętnie brali udział w zajęciach wykazując się dużą wiedzą z zakresu segregacji odpadów.  

Bardzo dziękujemy pracownikom firmy PreZero za pouczające
i  ciekawie zorganizowane zajęcia.


   
Projekt edukacyjny – Filtrujemy dla Bałtyku!

Członkowie SK LOP z klasy 3 a przyłączyli się  do Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego Btita- „Filtrujemy dla  Bałtyku”.
Filtrujemy dla Bałtyku to przede wszystkim program  skupiający się wokół tematu nadmiaru plastikowych śmieci w Bałtyku, w morzach i oceanach na całym świecie!
To lokalna, polska akcja mająca na celu realną poprawę stanu polskiego morza.
Na pierwszych zajęciach uczniowie poznali ambasadorkę programu – sympatyczną foczkę Britę, która przeprowadzi ich przez kolejne etapy.


     
17 września – Sprzatanie Świata 2021!!!!

Hasło tegorocznej akcji to: „Myślę, więc nie śmiecę!”

Również i w tym roku członkowie SK LOP przyłączyli się do akcji. Ponieważ pogoda spłatała nam figla i cały dzień padało, rozpoczęliśmy tradycyjnie od zajęć edukacyjnych. W klasach odbyły się projekcje filmów, prezentacje multimedialne
oraz zajęcia plastyczne, w czasie których uczniowie wykonywali kolorowe plakaty zachęcające do ochrony środowiska i  segregacji odpadów.