1 lutego 2024 r. odbyło się uroczyste otwarcie nowoczesnej pracowni komputerowej ufundowanej przez Burmistrza Jedlni-Letniska, Pana Piotra Leśnowolskiego.

Nowa sala komputerowa to nie tylko nowoczesna przestrzeń  do nauki, ale również wyraz zaangażowania lokalnych władz w rozwój edukacyjny naszej społeczności.

Dzięki nowej pracowni komputerowej mamy okazję kroczyć w ślad za postępem technologicznym, zdobywać nowe umiejętności i poszerzać horyzonty. Mamy nadzieję, że będzie to miejsce rozwoju naszych pasji, zgłębiania tajników programowania, grafiki komputerowej czy nawet poznawania i mądrego wykorzystania możliwości sztucznej inteligencji.

Dziękujemy Panu Burmistrzowi za tę inwestycję, Radzie Rodziców za ufundowanie rolet, Panu Dyrektorowi- Tomaszowi Bernatowi oraz Pani Iwonie Sycie za skonfigurowanie sprzętów znajdujących się w nowej pracowni komputerowej, Panu Leszkowi Sukiennikowi za odmalowanie sali.