„All inclusive” – w takiej atmosferze w tym roku szkolnym świętowaliśmy Dzień Edukacji Narodowej. Przybyli na akademię goście zajęli miejsca vip-owskie, po czym nastąpiły przemówienia. Jako pierwszy głos zabrał Burmistrz Jedlni – Letniska – p. Piotr Leśnowolski, który złożył nauczycielom i pracownikom szkoły życzenia. Zapowiedział realizację projektu „Rower dla pierwszaka”, który ma być wdrożony wiosną przyszłego roku. Następnie wystąpił Dyrektor Szkoły –p. Tomasz Bernat. Tradycyjnie przybliżył historię instytucji KEN powstałej 250 lat temu. Podkreślił, że nasza szkoła zakorzeniona jest w jej tradycji, ale idąca w stronę nowoczesności. Przyjazna dla ucznia i rodzica, rozwijająca talenty, dzieląca ich smutki i radości. Uogólniając, stwierdził, że w Publicznej Szkole Podstawowej w Natolinie wszyscy pracują na to, aby mówiono o niej dobrze. Oddanie i zaangażowanie nauczycieli świadczą o jakości pracy szkoły. Na koniec wręczył Dyplomy Uznania  oraz Nagrody zawierające spersonalizowane życzenia pracownikom niepedagogicznym i nauczycielom. Za  dbanie o budowanie pozytywnego wizerunku szkoły, zostali  docenieni przez Burmistrza pan Dyrektor i pani Wicedyrektor. Przemówienia i część oficjalną zakończyła nowa przewodnicząca Rady Rodziców – p. Bożena Walczak, która tradycyjnie złożyła nauczycielom życzenia. Następnie na scenę wkroczyli uczniowie, którzy wcielili się w pracowników biura podróży Natolin Tour. Na polecenie swojego szefa zajęli się przygotowaniem oferty wyjazdu integracyjnego dla wszystkich pracowników szkoły w Natolinie. Prowadzone przez nich dowcipne dialogi zmierzające do zapewnienia atrakcji wywoływały salwy śmiechu wśród publiczności, która fantastycznie współpracowała z aktorami. Finalnie, zgodnie z ustaleniami biura podróży, nauczyciele z Natolina wyjeżdżają na trzydniową wycieczkę w Bieszczady, a na wakacje otrzymali symboliczny bilet na Majorkę ze spersonalizowanymi życzeniami i upominki od Samorządu Uczniowskiego. Tym miłym akcentem zakończyła się akademia, za którą odpowiedzialne były cztery panie Małgosie: Gawor, Marglewska, Szpak, Rochowska, pani Kamila Rozwadowska i pani Agnieszka Tkaczyk – Żylińska. Przemiłe wrażenia artystyczne zapewnili nam uczniowie klas 2a, 4b, 5b, 8a, 8b.