Zakończenie roku szkolnego 2021/2022

23 czerwca 2022r. uczniowie klas ósmych pożegnali naszą szkołę. Tę wzruszającą uroczystość swą obecnością zaszczycili: Sekretarz, Kierownik Referatu Edukacji, Kultury i Sportu p. Anna Ostrowska, Dyrektor Szkoły p. Leszek Pożyczka, Wicedyrektor p. Beata Baryłka, ks. Dariusz Olender, przedstawiciele Rady Rodziców, nauczyciele szkoły, rodzice uczniów, koleżanki i koledzy.

Pan Dyrektor przedstawił wyniki w nauce i zachowaniu, wyróżnił uczniów, którzy mieli najwyższą średnią ocen w szkole oraz podsumował dokonania uczniów. Były również podziękowania dla nauczycieli za wkład pracy i zaangażowanie, które przekłada się na sukcesy uczniów. Wręczone zostały dyplomy 
i nagrody uczniom wyróżniającym się w nauce i zwycięzcom konkursów. Wybitni uczniowie otrzymali stypendia z rąk Pani Anny Ostrowskiej, niegdyś Dyrektora naszej szkoły a obecnie Sekretarza, Kierownika Referatu Edukacji, Kultury i Sportu.

Następnie przyszedł czas na cześć artystyczną, w której absolwenci klas ósmych przedstawili program artystyczny.
Przed młodzieżą bardzo poważny wybór szkoły średniej oraz kierunku kształcenia. Ale zanim to nastąpi, czas na zasłużone wakacje!!! Zapraszamy do galerii zdjęć z zakończenia roku szkolnego.

24 czerwca odbyło się zakończenie roku szkolnego dla klas młodszych szkoły podstawowej. Po wprowadzeniu pocztu sztandarowego i odśpiewaniu hymnu mogliśmy usłyszeć słowa gratulacji oraz podziękowania za mijający rok szkolny obfitujący w sukcesy uczniów. Wręczono stypendia najlepszym uczniom, nagrody za bardzo dobre wyniki w nauce
i wzorowe zachowanie. Samorząd szkolny przekazał życzenia Gronu Pedagogicznemu, a wielu uczniów indywidualnie dziękowało nauczycielom za trudy pracy i życzyło udanych wakacji.

Kolejny rok szkolny dobiegł końca. Dziękujemy Gronu Pedagogicznemu za trud pracy dydaktyczno-wychowawczej, uczniom za energię i zapał wkładany w naukę, wszystkim Rodzicom za wspieranie pracy szkoły i każdy gest w naszym kierunku. Życzymy udanych, niezapomnianych, beztroskich, ale przede wszystkim bezpiecznych wakacji oraz wypoczynku z dala od obowiązków roku szkolnego.

Galeria zdjęć 23 czerwca 2022

Galeria zdjęć 23 czerwca 2022