Prezentacja projektu edukacyjnego Stypendysty Mazowieckiego Programu Stypendialnego

W roku szkolnym 2021/2022 uczeń naszej szkoły Mateusz Kozik (klasa 8c) po raz drugi został stypendystą w ramach projektu „Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka”.

Obrane przez Mateusza kierunki to rozwijanie zdolności matematycznych, umiejętności informatycznych (w tym szczególnie w zakresie programowania) i językowych. O wielu sukcesach ucznia można było przeczytać na stronie internetowej szkoły i stronie Fanpage szkoły na Facebooku. Najbardziej prestiżowym był tytuł laureata Przedmiotowego Konkursu Matematycznego organizowanego na zlecenie Mazowieckiego Kuratora Oświaty przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli („MSCDN”).

W ramach programu stypendialnego Mateusz podjął się realizacji projektu edukacyjnego „Zaprogramowane lekcje matematyki”. Efektem jego pracy był program skierowany do koleżanek i kolegów z klas siódmych. Pierwszym etapem projektu było przygotowanie i przeprowadzenie badania wśród uczniów w formie ankiety. Celem było poznanie ich opinii na temat lekcji matematyki oraz efektywności uczenia się tego (uważanego przez wiele osób jako trudnego) przedmiotu.

Kolejny etap to praca nad wspomnianym programem komputerowym. Efekty pracy Mateusza można zobaczyć oraz, do czego zachęcamy, przetestować uruchamiając poniższy link:

mateuszkozik.pl

Projekt edukacyjny wymaga wielu umiejętności oraz integruje wiedzę z zakresu różnych dziedzin. Tak też było w przypadku projektu „Zakodowane lekcje matematyki”. Połączenie pasji do matematyki z umiejętnościami programistycznymi zdobytymi m.in. dzięki wsparciu programu stypendialnego zaowocowało stworzeniem programu komputerowego, który ułatwia naukę matematyki.

Ważnym etapem realizacji projektu edukacyjnego jest jego końcowa faza, a więc prezentacja, ocena i ewaluacja. 14 czerwca 2022r. odbyło się w naszej szkole spotkanie, na które zostali zaproszeni uczniowie biorący udział w ankiecie oraz Dyrektor Szkoły- Pan Leszek Pożyczka. Zaproszeni goście rozwiązywali kolejne zadania przy okazji sprawdzając swoje umiejętności matematyczne. Mogli również wyrazić swoją opinię i uwagi na temat programu.

Na koniec spotkania Pan Dyrektor podziękował naszemu stypendyście oraz jego szkolnemu opiekunowi- Pani Kamili Rozwadowskiej.

Od programowania do …  🙂  Nasz stypendysta przyjął zaproszenie ucznia klasy siódmej do gry w szachy… nie skończyło się na jednym meczu 😉