Nasze Szkolne Koło LOP nagrodzone kolejny raz!!!!!

W środę 11 maja 2022 r. w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu odbyła się konferencja przyrodnicza pt. „By przetrwały ….. piękne krajobrazy, świat roślin i zwierząt”,
w której uczestniczyli specjaliści od ochrony przyrody, leśnicy, nauczyciele – opiekunowie Szkolnych Kół LOP oraz miłośnicy przyrody. Podczas konferencji zostały wygłoszone prelekcje
i zaprezentowane prezentacje multimedialne na temat: „Działalność przyrodnicza na terenie Elektrowni Kozienice”, „Ochrona przyrody w Lasach Państwowych regionu radomskiego”, „Działalność edukacyjna Zarządu  Okręgu LOP w Radomiu”.
 
Konferencja zakończyła się wręczeniem nagród za udział w konkursach przyrodniczych „Mój las” , „Ptaki wokół nas” oraz „Najlepiej pracujące SK LOP – rok szkolny 2020/21”.
Miło jest nam zakomunikować, że nasze Szkolne Koło  LOP kolejny raz zajęło w tym konkursie
  – I miejsce!!!
 
      Gratulujemy!!!!
 
Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do tego sukcesu i aktywnie uczestniczyli w różnorodnych akcjach i działaniach na rzecz przyrody w ubiegłym roku. 
Opiekunki SK LOP: Anna Suchowska, Agnieszka Chrzanowska, Ewa Fundowicz, Izabella Tabor