Sukces uczniów naszej szkoły i ich opiekunów!!!


„Sukces nigdy nie jest efektem słomianego zapału – tu trzeba przejść
przez prawdziwy ogień.”

                                                                                   James Madison

 

Mazowieckie Kuratorium Oświaty od lat organizuje konkursy, które są jednymi z najbardziej wymagających i prestiżowych. Zagadnienia, na których opierają się zadania, wykraczają poza podstawę programową szkoły podstawowej, dlatego każdy uczeń biorący w nich udział, musi wykazać się wielkim zaangażowaniem, pracowitością a przede wszystkim wiedzą.

Konkursy przedmiotowe zapewniają laureatom i finalistom liczne przywileje. Są nimi przede wszystkim zwolnienie z części egzaminu zewnętrznego, dodatkowe punkty oraz pierwszeństwo w rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej.

Z wielką radością informujemy, że po wielu miesiącach ciężkiej i wytężonej pracy kilkoro naszych uczniów znalazło się w gronie laureatów bądź finalistów wyżej opisanych konkursów. 

Matylda Wilkowska uczennica klasy VIII C uzyskała tytuł laureatki w konkursie polonistycznym. Opiekun konkursowy: p. Edyta Wiosna

Mateusz Kozik uczeń klasy VIII C uzyskał tytuł laureata w konkursie matematycznym.
Opiekun konkursowy: p. Kamila Rozwadowska

Jakub Walkiewicz uczeń klasy VIII C uzyskał tytuł laureata w konkursie historycznym „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1531-1683. Od Obertyna do Wiednia”.
Opiekun konkursowy: p. Maria Trzos

Krzysztof Walkiewicz uczeń klasy VI B zdobył tytuł finalisty konkursu historycznego.
Opiekun konkursowy: p. Maria Trzos.

Uczniowie naszej szkoły biorą udział również w innych konkursach o zasięgu ogólnopolskim, osiągając sukcesy. Mateusz Kozik zakwalifikował się do etapu wojewódzkiego Olimpiady Matematycznej organizowanej przez Stowarzyszenie na rzecz Edukacji Matematycznej i zdobył wyróżnienie w Ogólnopolski Konkursie Matematycznym MULTITEST. Matylda Wilkowska zakwalifikowała się do etapu wojewódzkiego Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, której organizatorem jest Instytut Badań Literackich PAN oraz zajęła I miejsce w kraju w Wielkim Teście Edukacyjnym w kategorii praca literacka.

Dla nauczycieli Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Natolinie dobro dziecka i jego osiągnięcia warte są każdego trudu. Wyjątkowe sukcesy naszych uczniów w roku szkolnym 2021/2022 utwierdziły nas w przekonaniu, że warto rozwijać zainteresowania i uzdolnienia naszych wychowanków.

Gratulujemy sukcesu uczniom i opiekunom!