Dyplomy dla Szkolnej Kasy Oszczędności!!!!

We wtorek 16 lutego 2022 r. opiekunki SKO odebrały od Dyrekcji PKO Banku Polskiego
długo oczekiwane dyplomy. 
Przypomnijmy, że nasze SKO otrzymało nagrodę
III stopnia 
w Etapie Regionalnym Konkursu SKO dla szkół i nauczycieli,
a opiekunki 
w dowód uznania za ponadprzeciętne działania  w zakresie edukacji ekonomicznej
oraz upowszechnianie praktycznych aspektów oszczędzania wśród uczniów
w roku szkolnym 2020/21 zostały uhonorowane 
brązowymi odznakami. 
 
 
Pozdrawiam. Dzięki.