ZAPROSZENIE!!!

Szanowni Państwo,

Wasze Dziecko już niedługo po raz pierwszy przestąpi próg szkoły. Jest to moment przełomowy w jego rozwoju społecznym. W tym okresie dziecko uczy się nowej roli:

BYCIA PRZEDSZKOLAKIEM A PÓŹNIEJ UCZNIEM

Nowa sytuacja, nowe warunki, nowe otoczenie budzą w dziecku niepokój, niepewność, a nawet strach. Niezmiernie ważną rzeczą jest, aby doświadczenia te przebiegały w atmosferze spokoju, zrozumienia i poczucia bezpieczeństwa.

Jako Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Natolinie proponuję Państwu wybór naszej placówki, w której

Wasze Dziecko

będzie miało możliwość nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb rozwojowych.