Piękno zimy – konkurs organizowany przez Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski w Natolinie zaprasza wszystkich uczniów do udziału w konkursie fotograficznym „Piękno Zimy”. Celem konkursu jest rozwijanie umiejętności obserwacji świata oraz rozwijanie pasji fotograficznej. Waszym zadaniem jest wykonanie zdjęcia zimowego. Fotografie mogą przedstawiać krajobraz zimowy, dyscypliny sportowe związane z tą porą roku lub zimowe detale. Interpretację tematu pozostawiamy Waszej wyobraźni. W konkursie uczestniczy każdy uczeń, który dostarczy organizatorowi jedno zdjęcie w formie cyfrowej na adres email:

Prace powinny być opatrzone tytułem: Konkurs fotograficzny „Piękno Zimy” – Imię Nazwisko klasa. Prace należy przesłać do dnia 5 lutego 2021 r. Przewidziane są nagrody rzeczowe oraz dyplomy dla autorów najlepszych prac. Ponadto prace zostaną zaprezentowane na stronie szkoły. Zapraszamy wszystkich do udziału.

Samorząd Uczniowski