Gminny Konkurs Ekologiczny pod hasłem Eko – Upominek.

Zapraszamy wszystkich chętnych uczniów do udziału w Gminnym Konkursie Ekologicznym pod hasłem Eko – Upominek. Konkurs polega na wykonaniu  ekologicznego upominku przy wykorzystaniu odpadów z recyklingu /jako materiały nadające się do recyklingu należy rozumieć wszystkie bezpieczne opakowania po produktach, które można ponownie wykorzystać/. Technika wykonania pracy jest dowolna. Celem konkursu jest kształtowanie u uczniów postaw ekologicznych i podnoszenie świadomości ekologicznej. Organizatorem konkursu jest Firma ProZero Service Wschód Sp. z o. o. z siedzibą w Radomiu.
Prace wykonujemy do 22 grudnia 2020 r. Prace należ zeskanować lub sfotografować i przesłać wraz z kartą zgłoszenia oraz wypełnionym załącznikiem drogą mailową na adres: paulina.kot@prezero.com
W tytule maila należy napisać – Konkurs Eko – Upominek Szkoła …..
Prace konkursowe zgłasza rodzic, prawny opiekun dziecka.
Praca konkursowa powinna zawierać dane: imię i nazwisko ucznia – autora pracy, nazwa szkoły, klasa, imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego ucznia. Każdy uczeń może zgłosić do konkursu jedną pracę, dopuszczalne jest wykonanie i przesłanie kilku zdjęć lub skanów tej samej pracy w różnych ujęciach. Wyniki konkursu jeszcze przed świętami.