Informacja dot. 31 października


Czwartek 31 października jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. W tym dniu realizowane będą zajęcia opiekuńczo-wychowawcze na świetlicy szkolnej w godz. 7.30 – 16.00.

Dowozów i odwozów w tym dniu nie będzie.

Oddziały przedszkolne 0a i 0b pracują w godzinach od 7.00 do 12.00. Rodzice dowożą dzieci we własnym zakresie.