Informacja dot. 14 października


Poniedziałek 14 października jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. W tym dniu realizowane będą zajęcia opiekuńczo-wychowawcze na świetlicy szkolnej w godz. 7.00 – 16.00.

Oddziały przedszkolne w dniu 14.10. 2019 r. pracują zgodnie z planem zajęć.

Dowozów i odwozów w tym dniu nie będzie.