O tym, jak wielkie serca mają mieszkańcy naszej gminnej społeczności przekonaliśmy się, przeprowadzając akcję POMOC dla Jakuba – chorego na nowotwór chłopca. To dla niego w ramach Dnia Życzliwości przeprowadziliśmy w naszej szkole akcję fotograficzną, z której dochód w całości przeznaczyliśmy na leczenie Kuby. Dodatkowe wsparcie przyniósł też kiermasz mikołajkowy, podczas którego upieczone przez naszych wspaniałych i zawsze chętnych do pomocy Rodziców ciasta i inne słodkości rozchodziły się w błyskawicznym tempie. W pomoc Jakubowi zaangażowały się także okoliczne szkoły naszej gminy oraz Zakłady Automatyki KOMBUD. W nich również odbywały się kiermasze oraz zbiórki pieniężne na ów szczytny cel. Każda pozostawiona tam puszka Caritas nabrała ogromnej wartości i to nie tylko materialnej. Okazane w tych akcjach dobro i wielkie serce to nasz najlepszy dar – dar SERCA.

Wszystkim Rodzicom i Uczniom oraz Nauczycielom dziękujemy za zaangażowanie i wsparcie.