Zuzanna Stachowicz, uczennica klasy 8a, była w roku szkolnym 2022/2023 stypendystką Mazowieckiego programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych.

W ramach swoich działań rozwijała między innymi zdolności językowe. Stworzyła też bardzo ciekawą prezentację, która łączy jej dwie pasje: granie na gitarze oraz język angielski.

Sama Zuzia o swoim pomyśle oraz korzyściach, jakie przyniosły jej działania podejmowane w ramach programu stypendialnego, mówi tak:

„Gra na gitarze pozwoliła mi rozwinąć kreatywność, umiejętność koncentracji, wyostrzyć umysł i poprawić koordynację ruchową, jak i pamięć. Dzięki graniu na tym instrumencie poziom stresu u mnie zmniejszył się, a moje samopoczucie podczas grania ulega zmianie na lepsze. Dlatego też postanowiłam, że napiszę o moim hobby w ramach udziału w Mazowieckim programie stypendialnym, w którym wybranym kierunkiem w moim przypadku był język angielski. Uczestnicząc w programie miałam możliwość podniesienia kompetencji w zakresie mówienia, czytania, pisania oraz słuchania w języku angielskim. Zdobyłam umiejętność organizowania swojej pracy oraz stawiania, realizowania i oceniania własnych celów związanych z edukacją. Program pozwolił mi również na wdrożenie się do systematyczności i samodzielności oraz rozwijania umiejętności brania odpowiedzialności za powierzone zadania, co w rezultacie umożliwiło mi rozwinięcie wiary we własne możliwości językowe. Skutkiem wzięcia udziału w programie była również możliwość rozwijania ciekawości poznawczej, aktywności intelektualnej oraz podniesienia swoich umiejętności w zakresie oprogramowania komputerowego.”

Zachęcamy do zapoznania się z prezentacją.

foto-1

Zdjęcie 1 z 20