Od przyszłego tygodnia rozpoczynają się upragnione i zasłużone ferie zimowe. Ten czas lubimy spędzać na świeżym powietrzu. Jeździmy na sankach, łyżwach, nartach, rzucamy się śnieżkami. Aby te zabawy dawały dużo radości musimy pamiętać o bezpieczeństwie swoim i innych.

Dzięki akcji “Bezpieczne ferie. Pierwsza pomoc przedmedyczna” wszyscy uczniowie naszej szkoły zostali zapoznani z zasadami zachowania się podczas zabaw zimowych. Dowiedzieli się jak się zachować podczas śnieżycy, zamieci czy mrozu. Zostali ponadto uświadomieni o konsekwencjach  nierozważnych zachowań.

Uczniowie zostali zapoznani z zasadami postępowania w przypadku wypadków, złamań, zwichnięć, krwawień i krwotoków.

Poznali algorytm postępowania z osobą nieprzytomną oddychającą oraz z osobą nieprzytomną nieoddychającą. Uczniowie wiedzą już jak ułożyć osobę w pozycji bocznej bezpiecznej czy jak prowadzić resuscytację krążeniowo – oddechową. Chętne osoby mogły samodzielnie prowadzić RKO na fantomie. Młodsi uczniowie  obejrzeli filmik o bezpiecznym wypoczynku.

Organizatorzy akcji “Bezpieczne ferie. Pierwsza pomoc przedmedyczna” – pani Agnieszka Tkaczyk- Żylińska oraz pani Izabella Tabor wraz z uczennicami Zuzanną Bińkowską i Amelią Jaworską dziękują za wspólnie spędzony czas i życzą wspaniałych, bezpiecznych ferii.