Projekt „Otwarci na kulturę” Konkurs „Edukacja i kultura za pan brat”

Nadszedł czas na podsumowanie realizowanego w edukacji wczesnoszkolnej projektu

„Do stołu podano – Teatr na widelcu”.

Działania projektowe miały na celu wprowadzić dzieci edukacji wczesnoszkolnej w świat kultury wykorzystując podczas pracy lalkę- pacynkę oraz animację przedmiotu. KULTURA rozumiana szeroko jako zespół wartości jest niezmiernie ważnym środkiem pedagogicznym. Już na poziomie edukacji wczesnoszkolnej zajmuje znaczące miejsce. Kojarzy nam się z jednej strony z pewną formą sztuki – teatrem, kinem, operą, ale także z pewną grupą codziennych zachowań, np. z okazywaniem uprzejmości, empatii, rozmową. Podczas działań, do których scenariusz pisało nam codzienne, szkolne życie, zrealizowaliśmy założenia projektu. Poniżej prezentujemy efekty naszej pracy: PADLET (link):

https://pl.padlet.com/asiakrolicka/pnrpgz5qiemzubo8