Dowozy i odwozy uczniów wracają do poprzedniego rozkładu

Od 21.02.2022 roku rozkład odwozów i dowozów uczniów do szkoły wraca do poprzedniej wersji, którą mają Państwo dostępną w zakładce „Rodzice”.