Konkurs „Pozytywnie zakręcona klasa”

Drodzy Uczniowie,

            Informujemy, że w ramach akcji „ Wkręć się w pomaganie”  ogłaszamy konkurs na „Pozytywnie zakręconą klasę” . Celem akcji i konkursu jest  pomoc na rzecz dzieci chorych
i potrzebujących. Konkurs trwa od 22 listopada 2021r. do 15 stycznia 2022r. skierowany jest do uczniów wszystkich klas Publicznej Szkoły Podstawowej w Natolinie.
Po tym terminie można nadal przynosić nakrętki, ale nie będą one już wliczone do konkursu.

 Zbieramy wyłącznie PLASTIKOWE nakrętki:

  • po napojach i sokach,
  • z pojemników po chemii gospodarczej (np. po płynach do mycia naczyń itp.),
  • z butelek po kosmetykach (np. szamponach, płynach do kąpieli, mydłach w płynie itp.).

 Nie zbieramy nakrętek:

  • z butelek po olejach i smarach,
  • z butelek po środkach owadobójczych, chwastobójczych i innych trujących chemikaliach,
  • z pojemników po farbach i klejach.

           Uczestniczące  w konkursie klasy mają obowiązek zebrane nakrętki samodzielnie policzyć, zapisać ich ilość na kartce oraz podpisać, a następnie oddać opiekunom Szkolnego Koła LOP –
p. Izabelli Tabor , p. E. Fundowicz lub wychowawcy klasy

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w lutym 2022r.

Tytuł „Pozytywnie zakręconej klasy” oraz nagrodę niespodziankę otrzyma klasa, która uzbiera największą ilość nakrętek.

 Organizatorem konkursu jest Szkolne Koło LOP