Dni 14-15 października – dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych

W dniach 14-15 października 2021r. w szkole będą zorganizowane zajęcia opiekuńcze na świetlicy. W tych dniach nie będzie również dowozów i odwozów uczniów.