UWAGA!!! UCZNIOWIE!!! Wkrótce Test Wiedzy SKO!!!!

Drodzy uczniowie już wkrótce Test Wiedzy SKO!!! 

Przekazujemy ważne informacje:
Termin testu: 19 – 25 kwietnia
Test trwa 7 dni.
Test składa się z 10 pytań typu prawda/fałsz.
Wybieramy 1 z 4 odpowiedzi.
Wybieramy test w zależności od klasy, do której chodzimy
Są trzy wersje testu:
– klasy 0 – 2
– klasy 3 – 4
– klasy 5 – 6
W teście biorą udział uczniowie do 13 roku życia.
Do testu można podchodzić kilka razy. 
Po wykonaniu testu drukujemy dyplom i pokazujemy go wychowawcy lub opiekunowi SKO /p. Agnieszka Chrzanowska, p. Anna Suchowska/
Więcej informacji znajdziesz tu: