Szkoła pamięta …

Tuż przed Dniem Wszystkich Świętych , tuż przed dniem w którym wspominamy bliskich i wszystkich tych, którzy mieli w naszym życiu duże znaczenie, uczniowie klas młodszych przyłączyli do inicjatywy MEN „Szkoła pamięta” .

Napis o treści: #Szkoła pamięta - włącz się do akcji upamiętnienia ważnych postaci i wydarzeń

W ramach akcji chcieliśmy zwrócić uwagę na ważne postacie historyczne o których mieli już możliwość usłyszeć na lekcjach młodzi wychowankowie, ale także nie mogliśmy pominąć „wielkich bohaterów” w oczach każdego wnuka, czyli kochanych babć i dziadków. Tego dnia utworzyliśmy pamiątkowe tablice, które były poświęcone wybranym postaciom, takim jak papież Jan Paweł II, patron naszej szkoły- pisarz, przyjaciel, patriota Kornel Makuszyński oraz współtwórca niepodległej Polski, bohater naszej wolności Józef Piłsudski.

Wspólnie obejrzeliśmy także przygotowaną przez wychowawców prezentację dotyczącą historii naszej małej ojczyzny oraz ważnych rocznic i postaci historycznych. Uczniowie przyswoili wiedzę dotyczącą lokalnych miejsc pamięci o bohaterach naszej wolności, ale my – wychowawcy mogliśmy także wysłuchać wiele wspaniałych opowieści dotyczących ich wspomnień o kochanych dziadkach i innych członkach rodziny.

Każdy uczeń wykonał znicz ze „światełkiem pamięci”, który znalazł się na pamiątkowej tablicy wraz z opisem dla kogo jest przeznaczony. Tego dnia dzieci przyniosły też fotografie członków rodziny, którzy odeszli i o których pamiętają z młodszych lat dzieciństwa lub z opowieści rodziców oraz pamiątki, które im o nich przypominają. Dzieci tuliły się do pamiątkowych maskotek i lalek, a niektórzy mieli też przedmioty takie jak np. łańcuszek i okulary po dziadku. Był to wzruszający dzień , pełen miłych wspomnień, bohaterskich opowieści, a chwilami i łez… W tym dniu dzieci przyszły ubrane na czarno. Kolor ten nie wyrażał smutku, a miał być symbolem szacunku i powagi. Naszym celem było zwrócenie uwagi młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o w s z y s t k i c h , zarówno o bohaterach kraju jak i o tych „naszych” , osobistych bohaterach.

#SzkołaPamięta

Tekst: Pani Joanna Królicka