Zmiana zasad dowozów!!!

Szanowni Państwo, drodzy Uczniowie

W roku szkolnym 2020/2021 zmieniają się zasady dowozów
i odwozów uczniów.

Zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe art. 32 i art. 39 droga dziecka z domu do szkoły nie może przekraczać:

– 3 km w przypadku dzieci z oddziałów przedszkolnych i uczniów klas I – IV,

– 4 km w przypadku uczniów klas V – VIII.

Jeżeli droga dziecka z domu do szkoły przekracza wymienione wyżej odległości obowiązkiem Gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu.

W roku szkolnym 2020/2021 zakwalifikowani będą do dowozu tylko Ci uczniowie, którzy spełniają powyższe warunki.