Świetlica

Witamy w zakładce Świetlicy

2019/2020


Do świetlicy zapraszają:

                   p. mgr Lucyna Kapusta

                   p. mgr Edyta Mąkosa

                   p. mgr Beata Krawczyk

 w godzinach od 7.00 do 16.30.


Sala świetlicy

Zapraszamy dzieci do dużej, bardzo dobrze wyposażonej sali. W świetlicy dzieci korzystają z wielu atrakcyjnych zabawek, klocków,  gier i układanek edukacyjnych oraz „kącika książek”. Dzieci mają tu czas na swobodną zabawę, a także na możliwość odrobienia zadań domowych pod kierunkiem nauczyciela. Aktywnie spędzają czas zarówno w sali, jak i na powietrzu. Uczestniczą w różnorodnych rodzajach zajęć  organizowanych  zgodnie z planem pracy świetlicy. Są to zajęcia okolicznościowe, dydaktyczne, czytelnicze, plastyczno-techniczne, ruchowo-muzyczne, rekreacyjno-sportowe oraz relaksacyjne.


SZKOLNE  KONKURSY  ŚWIETLICOWE

 1. Bombka Choinkowa   – grudzień 2019
 2. Maska Karnawałowa   – styczeń 2020
 3. Pisanka Wielkanocna  – marzec 2020

Serdecznie zapraszamy dzieci do udziału w konkursach plastycznych. Na konkursy przyjmowane są wyłącznie prace wykonane samodzielnie  podczas zajęć w świetlicy szkolnej. Na zwycięzców czekają dyplomy i nagrody rzeczowe. Wszyscy uczestnicy konkursów otrzymują symboliczne nagrody pocieszenia.


Konkurs BOMBKA CHOINKOWA

12 grudnia 2019r.

Konkurs „BOMBKA CHOINKOWA” realizowano przez dwa tygodnie, od 25 listopada do 6 grudnia 2019r. Bombki choinkowe, o jednolitym formacie, można było zdobić, stosując dowolne techniki plastyczne. Konkurs przeznaczony był dla uczestników świetlicy szkolnej. W konkursie brały udział wyłącznie prace wykonywane w świetlicy szkolnej. Do konkursu zakwalifikowano 61 prac dzieci z klas 0-V. Prace oceniane były w dwóch kategoriach, przez uczniów klas 0-III. Zwycięzcy otrzymali dyplomy i atrakcyjne nagrody.

WYNIKI KONKURSU

Kategoria klas 0-II: I miejsce – Hanna Siek (kl.IIa), II miejsce – Franciszek Pajączkowski (kl.Ia), III miejsce – Zofia Dujko (kl.Ia). Kategoria klas III-V: I miejsce – Hanna Kobacka (kl.IIIa), II miejsce – Maja Telus (kl.IIIb), III miejsce – Maja Mąkosa (kl.IIIb). Wyróżnienia: Amelia Sowa (kl.0a), Oliwier Kaczmarczyk (kl.0a), Kacper Janiszewski (kl.Ia), Filip Owczarek (kl.IIb), Małgorzata Kośla (kl.IIIb), Kinga Kozik (kl.IVa), Radosław Kowalski (kl.IVb). Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!!!


Zabawa andrzejkowa

29 listopada 2019r.

Koniec listopada to ostatnia okazja, aby w świetlicy szkolnej odbyły się huczne zabawy. Dzieci brały udział w atrakcyjnych tańcach integracyjnych i wesołych zabawach muzycznych. Do tego doszedł zwyczaj wróżenia, który stanowił przyjemny dodatek do wielkiego imprezowania. Najwięcej emocji towarzyszyło dzieciom podczas wróżby z butami. Ustawiano buty jeden za drugim, od ściany do progu  drzwi. Czyj but pierwszy przekroczył próg sali, tego właściciel jako pierwszy z grupy pojedzie w daleką podróż. Czy wróżby się spełnią? Przyszłość nam pokaże. Pewne jest to, że zgadywanie swojej przyszłości sprawiło dzieciom wiele radości i było okazją do wspólnej, wesołej zabawy.


Dzień Drzewa

10 października 2019r.

Tego dnia dzieci dzieliły się swoją wiedzą na temat  roli drzew w przyrodzie i gospodarce człowieka. Uświadomiły sobie, że jeśli będą szanować drzewa to nie zabraknie im śpiewu ptaków, pięknego otoczenia, papieru, opału i darów drzew w postaci zdrowych owoców. Odbyły się też zajęcia plastyczne, podczas których dzieci wykonały kolorowe papierowe liście , aby ozdobić nimi nagie symboliczne drzewko. Kochajmy  i szanujmy drzewa!!!


Nie śmiecimy, sprzątamy, zmieniamy!

20 września 2019r.

Akcja „Sprzątanie Świata” kładzie nacisk na uświadamianie społeczeństwa, aby nie śmiecić, prawidłowo gospodarować odpadami, inicjować działania, dzięki którym zmniejszy się negatywny wpływ człowieka na środowisko. W świetlicy uczniowie zarówno z młodszych jak i starszych klas wykonali rysunki, które stanowiły kontynuację szeregu działań podjętych w naszej szkole w ramach tegorocznej edycji „Nie śmiecimy – sprzątamy – zmieniamy!”.


Nasze prace

Wśród różnorodnych propozycji zajęć świetlicowych bardzo lubianymi przez dzieci są zajęcia o charakterze plastyczno-technicznym. Prace uczniów są prezentowane na tablicach ekspozycyjnych dekorujących salę i korytarz szkolny.

Jesienne drzewa – październik 2019r.

Malowanie farbami, kolorowanie obrazków, naklejanki z papieru kolorowego – wrzesień, październik, listopad 2019r.


REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

CELE I ZADANIA ŚWIETLICY

 1. Zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej, umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości.
 2. Kształtowanie właściwej postawy społeczno-moralnej oraz nawyków kultury życia codziennego.
 3. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów.
 4. Wdrażanie uczniów do pożytecznego organizowania sobie wolnego czasu, wyrabianie nawyków kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy na świeżym powietrzu.
 5. Organizowanie pomocy w odrabianiu prac domowych, przyzwyczajanie do samodzielnej pracy.
 6. Upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia.
 7. Organizowanie gier i zabaw ruchowych, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny dzieci
 8. Zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa podczas pobytu w świetlicy.
 9. Prowadzenie współpracy z rodzicami wychowanków, wychowawcami klas, a także pedagogiem szkolnym oraz dyrekcją szkoły celem rozwiązywania napotkanych trudności.

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

 1. Do świetlicy przyjmowani są uczniowie, którzy muszą przebywać dłużej w szkole ze względu na czas pracy rodziców, organizację dojazdu do szkoły oraz inne okoliczności wymagające zapewnienia uczniowi opieki w szkole.
 2. Przyjmowanie uczniów do świetlicy dokonuje się na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców/prawnych opiekunów dziecka – „Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej”.
 3. W przypadku dużej liczby chętnych, w pierwszej kolejności przyjmowani są uczniowie klas 0 – III.
 4. Korzystanie ze świetlicy jest nieodpłatne.
 5. Uczniowie mogą korzystać z opieki w świetlicy od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 16.30.
 6. Świetlica realizuje swoje zadania według rocznego planu pracy opiekuńczo – wychowawczego oraz tygodniowego rozkładu zajęć świetlicy.
 7. W świetlicy odbywają się zajęcia rozwijające zainteresowania i zdolności uczniów oraz zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój psychofizyczny. W  świetlicy uczniowie mają też możliwość odrabiania lekcji.
 8. Zajęcia świetlicowe mogą odbywać się w sali lub na powietrzu (boisku szkolnym oraz na placu zabaw), szczególnie w sytuacjach, gdy pozwalają na to warunki pogodowe.
 9. Grupa świetlicowa może liczyć maksymalnie 25 uczniów.
 10. W przypadku większej liczby uczniów (ponad 25) opiekę nad uczniami sprawuje dwóch nauczycieli.
 11. Dziecko ze świetlicy może być odebrane wyłącznie przez rodziców/opiekunów prawnych lub osoby przez nich upoważnione, legitymujące się dowodem osobistym.
 12. Dzieci przebywające w świetlicy, korzystające z odwozu, są wyprowadzane na autobus szkolny przez wychowawcę świetlicy.

WARUNKI KORZYSTANIA ZE ŚWIETLICY

Wychowankowie powinni :

 • uczestniczyć w zajęciach zaproponowanych przez nauczyciela świetlicy;
 • zachowywać się tak, by nie przeszkadzać innym;
 • dbać o czystość i estetyczny wygląd pomieszczenia;
 • szanować sprzęt i pomoce dydaktyczne;
 • wychodzić ze świetlicy jedynie za zgodą nauczyciela świetlicy.

To był piękny rok 2018/2019

Wyniki konkursu „JEŻ”

Konkurs zorganizowały p. Edyta Mąkosa i p. Małgorzata Gawor.
Trwał on od 15 do 30 października. Brały w nim udział dzieci uczęszczające na świetlicę.
Ich zadaniem było wykonanie jeża metodą wydzieranki.
W konkursie wzięło udział 12 dzieci.
Wszystkim gratulujemy!!!

A zwyciężyli:
I miejsce: Kasia Pasek z kl. 3b
II miejsce: Zuzia Stachowicz z kl. 3a
III. miejsce: Julia Janik z kl. 1a

Wyróżnienia otrzymali:
1.Jakub Zbyrek kl.5a
2.Melania Walczak kl. 0a

Ponadto podziękowanie za udział w konkursie kierujemy do następujących uczestników:

Kurek Kamil kl. 0a
Kurek Lena kl. 0a
Nikola Piotrowska 0a
Siek Hania kl. 1a
Sobieraj Natalia kl. 1a
Bolek Lena 3a
Kozik Kinga 3a

 


Dzień drzewa w świetlicy


10 października, włączając się w działanie klas I – III, uczciliśmy Święto Drzewa. Była rozmowa na temat roli i znaczenia drzew, a potem praca nad wykonaniem wspólnego drzewa. Oto efekty naszych działań.


Dzień Kropki 2018

W piątek 14 września 2018 r.  i w świetlicy po raz pierwszy świętowaliśmy
 Dzień Kropki. Dzieci wraz z paniami wykonały plakat oraz  kropkowały swoje imiona.

Zapraszamy do galerii.


Zajęcia z kreatywności

Jesienią, kiedy już rzadziej wychodzimy na spacery i zabawy na świeże powietrze, organizujemy sobie przeróżne zabawy. Inspirujemy dzieci do nauki poprzez zabawę. Tym razem wykorzystałyśmy nieco zapomniane przez dzieci plastikowe klocki. A oto, co z nich powstało. 

 


Rozczytana świetlica

To działanie realizowane w ramach projektu czytelniczego z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki szkolnej w myśl Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Głównym jego celem jest rozbudzenie wśród uczniów zamiłowania do literatury i spędzania czasu wolnego z książką oraz uważnego słuchania, a co za tym idzie sprawnego posługiwania się językiem i bogacenia słownictwa.
Wychowanie dzieci na czytelników to w dobie społeczeństwa informacyjnego niezwykle trudne, ale ważne zadanie. Chcemy więc wpajać uczniom nawyk systematycznego „spotkania” z książką i każdego dnia czytamy dzieciom. Bardzo cieszy nas fakt, że świetlicowe czytanie na dywanie ma już wśród uczniów wielu zwolenników, którzy sami angażują się w to działanie. Są bowiem tacy, którzy chętnie czytają młodszym kolegom. Zapraszamy do galerii.


Włączamy się w akcję pomocy dla zwierząt

W ramach akcji „Pomóż im” wychowankowie świetlicy pod okiem pań przygotowali plakat promujący zbiórkę żywności dla biednych czworonogów ze schroniska.

 

 


                Wyniki konkursu
Charlie i fabryka czekolady

W lutym rozstrzygnięto konkurs, który trwał od 15 grudnia do 31 stycznia. Brały w nim udział dzieci uczęszczające na świetlicę. Ich zadaniem było narysowanie wybranej ilustracji do książki, której czytanie odbywało się każdego dnia przez cały miesiąc w ramach akcji świetlicowej – czytanie na dywanie. W konkursie wzięło udział 11 dzieci. Konkurs zorganizowały i przeprowadziły p. Edyta Mąkosa i p. Małgorzata Gawor.

                                                          Wszystkim uczestnikom gratulujemy chęci i zaangażowania !!!
                           A zwyciężyli:
I miejsce: Filip Żelisko z kl. 3a
II miejsce: Małgorzata Kośla z kl.2b
III. miejsce: Natalia Sobieraj z kl.1a
Mikołaj Machnio z kl. 1b
Ponadto w konkursie brali udział:
1.Filip Owczarek z kl.1a
2.Zuzia Stachowicz z kl.3a
3.Maja Grotek z kl.1a
4.Julia Janik z kl.1a
5.Maks Zawisza z kl.Oa
6.Olivier Kaczmarczyk z kl.Oa i Igor Kaczmarczyk z kl. 5b

 


Dekoracja świetlicy w wykonaniu dzieci

W okolicach Świąt Wielkanocnych w tym roku szkolnym, zamiast wykonywania tradycyjnych pisanek , dzieci wykonywały takie oto zajączki-koszyczki:


Świetlicowy konkurs plastyczny „WIELKANOC” rozstrzygnięty!!!

Od początku kwietnia dzieci świetlicowe miały czas, aby według własnego pomysłu i dowolną techniką przygotować pracę plastyczną p.t. „Wielkanoc”. Chętnych do pracy było wielu. Jak zawsze był dylemat z wyborem najlepszych prac.

Lista nagrodzonych w konkursie:
I miejsce:
Blicharz Adam kl. Ob.
II miejsce:
Julia Piaseczny kl. 4c
III miejsce:
Figarska Amelka kl. 4a

Wyróżnienia:
Janiszewski Kacper kl. 0b
Janik Julia kl. 1a
Malarska Ola kl. 2b
Piaseczny Riccardo kl. 2b
Kustra Zuzia kl. 4c

Ponadto w konkursie wzięli udział następujący uczniowie:
Piotrowska Nikola kl. 0a
Walczak Melania kl. 0a
Żyła Oliwier kl. 0a
Patryk Motyka kl. 1a
Machnio Mikołaj kl. 1b
Siara Lena kl. 1b
Kośla Małgosia kl. 2b
Stanios Igor kl. 2b
Kozik Kinga kl. 3a
Sikora Zuzia kl. 3a
Żelisko Filip kl. 3a
Mąkosa Maja kl. 3b
Brzeska Oliwia kl. 4c

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział i zaangażowanie,
a zwycięzcom serdecznie GRATULUJEMY !!!