Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców

Pan Dariusz Bogatek tel: 602507110 przewodniczący
Pani Róża Lewandowska tel: 502943503 sekretarz
Pani Edyta Mąkosa tel: 608442442 skarbnik

Regulamin Rady Rodziców