Kalendarz szkoły

Kalendarz szkoły w 2019/2020 roku

1. Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych 2 września 2019r.

 

2. Spotkania informacyjne z Rodzicami, wybór rad oddziałowych i przedstawicieli Rady Rodziców. 12, 13 września 2019r.
godziny wg odrębnych harmonogramów
3. Spotkanie rad oddziałowych wybór przedstawicieli  Rady Rodziców 13 września 2020r.

 

4. Pierwszy poniedziałek miesiąca”   16.00 – 17.00       dyżury wychowawców, nauczycieli, pedagoga szkoły. Zapraszamy wszystkich Rodziców do współpracy

 

  7 października 2019

  4 listopada 2019r

  18 maja 2020r / w drodze wyjątku/

 

5. Śródroczne spotkania informacyjne dla rodziców/prawnych opiekunów   4, 5 grudnia 2019r. (środa,czwartek) godz.  wg. odrębnych harmonogramów


5,6 lutego 2020r
(środa,czwartek) godz.  wg. odrębnych harmonogramów

 29 , 30 kwietnia 2020r

(środa,czwartek) godz.  wg. odrębnych harmonogramów 

8. Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2019 r.
9. Zebranie klasyfikacyjne RP za I półrocze klasy 1-3 oraz klasy 4-8 3 lutego 2020r
10. Zebranie podsumowujące RP za I półrocze 3 lutego  2020r
 11 Zabawa karnawałowa dla uczniów klas 0-3, dyskoteka klas 4-8 Styczeń 2020r  wg. odrębnych harmonogramów 
12. Ferie zimowe 10  – 23 lutego 2020r.
13 Wiosenna przerwa świąteczna  9  -14 kwietnia 2020r
14 Egzamin ośmioklasisty  21, 22,  23 kwietnia  2020r
15. Zebranie klasyfikacyjne RP dla uczniów klas 1-3 oraz 4-8 19 czerwca 2020r
16. Zebranie podsumowujące RP 19 czerwca 2020r.

 

17  Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2019/2020 dla klas siódmych i ósmych  25 czerwca 2020r
18. Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2019/2020  dla uczniów klas 1 – 6                        oraz oddziałów przedszkolnych  26 czerwca 2020r
19. Dni  wolne od zajęć dydaktycznych 31 października 2019r

 2 , 3 ,stycznia 2020r

Rekolekcje wielkopostne-           23 , 24 . 25 marca 2020r

21, 22 , 23 kwietnia2020r    -egzamin ośmioklasisty

4 maja 2020r

12 czerwca 2020r

20. Ferie letnie 27czerwca – 31 sierpnia 2020r