Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem.

Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem (załącznik do podbrania)

Rekomendacje MEN dla szkół, przedszkoli i placówek oświatowych na temat profilaktyki zdrowotnej (załącznik do pobrania)